השאיפה לעבר צבא מקצועי-התנדבותי בישראל: מהלך בכיוון הנכון?

אנכי | 16 בנובמבר 2013

 

IDFcover"תקופת השקט היחסי שבאה לאחר שתי מלחמות עולם קשות הביאה מדינות רבות לשנות את המודל עליו מושתת הצבא שלהן ולעבור ממודל של גיוס חובה למודל של צבא מקצועי-התנדבותי. מגמה עולמית גוברת זו הגיעה גם למדינת ישראל ומעסיקה מזה שנים רבות בכירים בצבא, ממשלות, מנהיגים חברתיים ומובילי דעה אחרים הסוברים כי גם ישראל צריכה לעבור למודל זה." כך נפתחת עבודת סמינריון לתואר שני שהוגשה לאחרונה באונ' העברית. 

העבודה סוקרת את העמדות השונות בדיון המתנהל בישראל ומתווה את טווח הדיון באופן מועיל. העיסוק האקדמי המתרחב בנושא נושא עימו בשורה חיובית. 

בפרק הסיום נאמר: "מסקנת עבודה זו היא שהמהלך לכיוון צבא מקצועי הינו נכון, חיובי ובלתי נמנע. שינוי המודל הצבאי אף יביא לפיתוח החברתי והכלכלי של המדינה. בכך, ישראל, בהתאם למודל של צבא ארה"ב, תתאים את עצמה למגמה הכלל עולמית, במיוחד לאור רצונה להשתלב בין מדינות המערב. "

לעיון בעבודה, המשך קריאה: 

 

 

הוספת תגובה