התחברות והרשמה

התחברות והרשמה

כיום מוצגים באתר מעל ל-1400 מאמרים שחלקם פתוח למינויים בלבד.מיטב המאמרים ובהם תרגומי מאמרים נבחרים של איין ראנד מוצעים בתשלום מנוי שנתי. מחיר המנוי לאתר הוא 236 ש"ח כולל מע"מ לשנה קלנדרית (פחות משקל ליום...). המנוי כולל גישה פתוחה לכל מאמרינו ולארכיון המאמרים המצטבר.

מנוי שנתי לאתר מחיר 236 ש"ח כולל מע"מ

btn subscribeCC LG

מנוי חודשי לאתר במחיר 30 ש"ח לחודש

btn subscribeCC LG

youtube-icon rss-icon facebook-icon twitter-icon 

The Moral Case for Supporting Israel: Response to the "Open Letter for the People in Gaza", in The Lancet

By Amir Shani and Boaz Arad | July 2014

HAMAS DEADWhenever the State of Israel seeks to fulfill its moral obligation to protect its citizens by retaliating against terrorist attacks and other hostile activities, it is instantaneously accused of "war crimes" by many academics. Nevertheless, the "open letter for the people in Gaza", published in the prestigious medical journal The Lancet, exceeds the usual accusations against Israel and its actions in self-defense. The letter by five doctors and scientists, writing in behalf of 24 signatories, gives voice to a prevalent and unjust animosity toward Israel. While claiming to uphold moral standards, the authors in reality embrace an inverted morality that blames the victim of Hamas's aggression, Israel. Calculated to demonize Israel, the letter denounces the "military onslaught on civilians in Gaza", and argues that the Israeli attacks "aim to terrorise, wound the soul and the body of the people". Conspicuous by its absence in the letter is any serious moral appraisal of Hamas, its documented initiation of force, its totalitarian Islamist goals, and its flagrant exploitation of Gazans as sacrificial pawns.

The letter makes a mockery of ethical judgment.  

Israel and Hamas are morally unequal

There is a wide moral gulf between Israel, the region's only free society, and Hamas, an Islamist faction seeking to subjugate its own people and wage jihad. The many freedoms we in the West take for granted are practically unknown in the Middle East, but protected in Israel. Israel's citizens, regardless of religion (or lack thereof) and race, enjoy the right to express their views, to criticize their government, to form political parties, to publish private newspapers. But Hamas, like the dictatorial regimes prevalent in the region, seeks totalitarian domination. It imposes Islamic law by force; it seeks to tyrannize its own population; and, per its founding charter, to wage jihad on Israel.

Yet the authors of the letter imply that Hamas fights for the people of Gaza, who "want a better and normal life". But the main goal of Hamas has nothing to do with ending the occupation, which ended in 2005; nor the siege that lasts only as long as Gazans shoot rockets into Israel and launch terror attacks; nor with providing a better life to the population of Gaza. Hamas seeks to subjugate its people under Islamic law and wage jihad to liquidate Israel.

Hamas defines itself as a branch of the Muslim Brotherhood in Palestine, and seeks to establish an Islamic state to replace the State of Israel. The Hamas Covenant specifically denies the right of Israel to exist: "Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it". The anti-Semitic Covenant clarifies that Hamas’ struggle is first and foremost a religious one: "Our struggle against the Jews is very great and very serious. It needs all sincere efforts," and quotes the Prophet Mohammad: "The Day of Judgment will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him". This message of hatred – a call for the destruction of the Jewish state and the murder of Jews around the world as part of the global Jihad – is communicated and taught in Palestinian schools, universities and mosques, particularly among the young generation.

מאמרים נוספים

Default Image

חירט וילדרס והבחירות בהולנד

מרס 15, 2017 דבר העורך ואקטואליה בועז ארד
חירט וילדרס והבחירות בהולנד שירות אנכי | 15 במרץ 2017 היום מתקיימות בחירות כלליות בהולנד ונראה כי מנהיג מפלגת החירות ההולנדית מתקרב להישג משמעותי יותר מכל הישגיו בעבר. לטובת קוראינו אנו מציגים מארכיון "אנכי" את הרצאתו שהועברה במרכז ישראל יפה בשנת 2010. לצפייה…
537161 10151485021646064 160052495 n

המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי

ינואר 20, 2017 כלכלה וחברה בועז ארד
המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי מאת אונקר גתה | 20 בינואר 2017 כאשר המבקרים אותך מאשימים אותך בצביעות מבלי לבחון את עקרונותיך המוצהרים אתה יודע שהם נואשים. הנואשות בולטת במיוחד כאשר אתה מסביר כיצד עקרונות אלו מתייחסים לאותה פעולה בשלה אתה מבוקר. כך הוא…

מאמירות איין ראנד

  • Evil re

    Evil requires the sanction of the victim.

    quires the sanction of the victim.