למכור את צה"ל 

יהודה הראל | 6 בספטמבר 2013

Harelלקראת השנה החדשה מצאתי הזדמנות לעבור על הארכיון שלי בו נשמרו אוצרות משנים עברו. הנה אחד מהם, מאמרו של יהודה הראל שעסק בהפיכת צה"ל לצבא מקצועי ויעיל יותר מ-31 בדצמבר 1993. בשיחה עם יהודה הסתבר שגם הוא, כמוני, לא זכר היכן פורסם המאמר אך שנינו שמחנו על כך שהוא כתב את המאמר ושאני שמרתי עליו.

"אין הסבר רציונלי מדוע לא להפריט ולהוציא למכרז לא רק את השקם, אלא גם את המטבחים, ייצור הטנקים, האפסנאות, המחסנים, הסדנאות, ההובלה וכל מה שרק ניתן", כותב הראל, "לקלוט לפיקוד מנהלים ובעלי מקצוע מעולים ולהפוך יחידות ל"מרכזי עלות" הנבחנים ומתחרים ביחסי עלות-תועלת".

על גיוס החובה כותב הראל כי הוא שריד העבר וכי "הסיבות לגיוס החובה לשלוש שנים הן התמכרות לכוח עבודה רב בחינם והצורך להביא חלק מן המגוייסים לרמה מקצועית, תוך שמירת העיקרון הדמוקרטי של גיוס שווה לכולם. 

המחיר הוא החזקת עשרות אלפי צעירות וצעירים ללא צורך, גביית מס מיותר של למעלה מ-100 אלף שקל, בצורת עבודת חינם, דווקא מהנוער, ורמה מקצועית ירודה של הצבא".

מצורף בזאת עותק המאמר המלא למינויי אנכי.

 

 

1-HarelonIDF

הוספת תגובה