נדמה לעיתים כי אנו נמצאים בעידן ה"פוסט אמת" ובתקופת הפוליטיקה ה"פוסט עובדתית". הנטייה להחליף בחינה רציונלית של עובדות ברגשות וגחמות נמצאת סביבנו ופוגעת ומכרסמת גם באמינותם של אמצאי התקשורת הממוסדים. בועידה האובייקטיביסטית האחרונה שנערכה השנה בפיטצ'בורג, ארה"ב הרצה ד"ר בן באייר בנושא "להיות אובייקטיבי ביחס לחדשות".
שלושה עיקרים אותם יש לבחון מפורטים:

א. עדות לאמינות עיתונאית
ב. עדות לאובייקטיביות של הכותב
ג. דרישות למומחיות מיוחדת בהינתן הנושא.

על עקרונות אלו בהרחבה בהרצאה הבאה, (החל מדקה 50:50 מענה לשאלות בשיתוף עם ד"ר אונקר גתה):

 

הוספת תגובה