ההרצאה היא שישית בסדרת הרצאות על התנועה השמרנית בארה"ב המועברת לצוערים באקדמיה הצבאית סיטידל בדר' קרוליינה. ההרצאה נכללה בספרו של מלורי פקטור (Mallory Factor) "האוהל הגדול: סיפור המהפכה השמרנית – כפי שסופר על ידי ההוגים והעושים שיצרו אותה".
בהרצאתו דן ירון בהתפתחות התנועה הליברטריאנית והשמרנית וההשפעות שעיצבו את העמדות של השותפים לה.

הוספת תגובה