התחברות והרשמה

התחברות והרשמה

כיום מוצגים באתר מעל ל-1400 מאמרים שחלקם פתוח למינויים בלבד.מיטב המאמרים ובהם תרגומי מאמרים נבחרים של איין ראנד מוצעים בתשלום מנוי שנתי. מחיר המנוי לאתר הוא 236 ש"ח כולל מע"מ לשנה קלנדרית (פחות משקל ליום...). המנוי כולל גישה פתוחה לכל מאמרינו ולארכיון המאמרים המצטבר.

מנוי שנתי לאתר מחיר 236 ש"ח כולל מע"מ

btn subscribeCC LG

מנוי חודשי לאתר במחיר 30 ש"ח לחודש

btn subscribeCC LG

youtube-icon rss-icon facebook-icon twitter-icon 

תשובה להטפה של הגורו גארי יורופסקי

מאת: דר' זאב הולנדר | 5 בינואר 2014

"בצלם אלוהים ברא אותו...ויאמר אלוהים:נעשה אדםבצלמנו כדמותנו וירדו

בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה וגו'..." (בראשית א 26-27).

YOROPASKIהבוחן את משנתו המשתלחת של גורו הווגאניזם גארי יורופסקי יבחין כי כל כולה נשענת על רגל מוסרית אחת ויחידה. סלק אותה והמשנה הופכת לבלתי הגיונית בעליל. משענת יחידה זאת היא הטיעון הדרמטי כי מבחינה מוסרית אין הבדל בין בני האדם ליתר עולם החי.

האם האדם הרציונאלי יכול לקבל טיעון מוסרי כזה? קצרה כאן היריעה מלהעלות את תיאוריות המוסר העיקריות השולטות בפרדיגמה הפילוסופית הנוכחית ולבחון את התאמת הטיעון הזה, שהועלה כבר בעבר, בצורות מקורבות, ע"י זינגר ואחרים. ניתן לגשת לכך בגישה פרקטית עממית ולבחון מספר דוגמאות מוחשיות למצבים בעלי מאפיינים מוסריים.

דוגמא אחת מתרחשת בסירת הצלה זעירה ובה שרויים 10 ניצולים בני אדם מבוגרים וילדים וכן כלב זאב יפיפה. הסירה העמוסה מדי מבחינת המקום בה עומדת לטבוע. מישהו (אחד) צריך להיות מושלך למים כדי שהסירה תוכל להמשיך לצוף. האם ניתן לצפות כי באופן טבעי, המעשה המוסרי ביותר יהיה לעשות הגרלה בין 11 הניצולים באופן שווה? התשובה לפי הגורו היא כי אמנם כן. ספק אם יסכים לכך הקורא הרציונאלי.

סרטון מקוצר של עיקרי טענות הגורו: {youtube}D1cZLf6B0M0{/youtube}

מאמרים נוספים

Default Image

חירט וילדרס והבחירות בהולנד

מרס 15, 2017 דבר העורך ואקטואליה בועז ארד
חירט וילדרס והבחירות בהולנד שירות אנכי | 15 במרץ 2017 היום מתקיימות בחירות כלליות בהולנד ונראה כי מנהיג מפלגת החירות ההולנדית מתקרב להישג משמעותי יותר מכל הישגיו בעבר. לטובת קוראינו אנו מציגים מארכיון "אנכי" את הרצאתו שהועברה במרכז ישראל יפה בשנת 2010. לצפייה…
537161 10151485021646064 160052495 n

המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי

ינואר 20, 2017 כלכלה וחברה בועז ארד
המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי מאת אונקר גתה | 20 בינואר 2017 כאשר המבקרים אותך מאשימים אותך בצביעות מבלי לבחון את עקרונותיך המוצהרים אתה יודע שהם נואשים. הנואשות בולטת במיוחד כאשר אתה מסביר כיצד עקרונות אלו מתייחסים לאותה פעולה בשלה אתה מבוקר. כך הוא…

מאמירות איין ראנד

  • "מה שאדם מוצא במחזה בו מוצג הנצחון המלא של הטוב הוא ההשראה ללחום למען ערכיו במאבקים המוסריים בחיו".

     -- איין ראנד, מתוך "המניפסט הרומנטי"