BOAZ ZEV


המפגש הבא של הפורום האינטלקטואלי 25 ביולי 2013.

בתכנית:


18:30 – התכנסות וכיבוד קפה, עוגות, שתיה קלה

19:00 – בועז ארד: מהפכת החופש בישראל – מבט מהועידה האובייקטיביסטית בשיקגו

19:35  – הפסקה

 19:45- זאב גולן, סופר וחוקר: "לקרוא ולכתוב לתקשורת כמנוף לשינוי רעיוני וחברתי"

המפגש פתוח לחברי התנועה הליברלית הרשומים ולחברי הפורום, לכלל הציבור מוזמנים במחיר כניסה של 50 ש"ח.
המיקום: מרכז הכנסים ישראל יפה הפינה הירוקה

 

 

הוספת תגובה