אמש הועברה הרצאה על איין ראנד היזמת המהפכנית בבית אצ"ג בירושלים בפני קהל חובבי ספרות. ההרצאה ליוותה את איין ראנד מילדותה ועד הגשמת חזונה דרך כתיבת ספריה  ופיתוח הפילוסופיה האובייקטיביסטית.

במסע הזה זיהתה ראנד הצעירה את הערכים המרכזיים החשובים לחייה ואת הדרך להגשימם ולהגן עליהם תוך שהיא מפתחת את עצמה כסופרת והוגת דעות שתעצב את ההיסטוריה העתידית ברוח המוטו שלה: "האדם הוא בעל זכות לאושרו העצמי ועליו להשיג אושר זה בעצמו, אל לו לדרוש כי אחרים יוותרו על חייהם למען אושרו ואל לו להקריב את חייו למען אחרים".

לפניכם קטע קצר של 6 דקות מתוך  ההרצאה (שתעלה במלואה לטובת תומכי האתר בפטראון) העוסק בחוויה של אחרי רכישת הזכויות של הספר "כמעיין המתגבר" על ידי האחים וורנר וחוזר לסיפור הכתיבה של "המנון". בקטע זה אני מספר על פסקה מצמררת שהוצאה מתוך המנון לפני פרסומו ונמצאת בטיוטות של איין ראנד לספר, הקטע תואר במאמר של ד"ר שושנה מילגרם בספר Essays on Ayn Rand's Anthem בעריכת רוברט מאיו.

"Then the Damned are led down to the cellar and the iron door is closed. There is a great fire in the cellar and two small barred windows. We all of the City stand and watch the smoke rising from the windows. It is a blue smoke"….

"ואז היו מוליכים את המנודים למרתף התחתון ודלת הברזל נסגרה. יש שם אש גדולה במרתף ושני חלונות מסורגים קטנים. ואנו וכל הבני העיר עמדנו וצפינו בעשן היוצא מן החלונות. זה היה עשן כחלכל…"

ניתן לצפות בהרצאה המלאה במסגרת המנוי לפטראון של אתר אנכי.

 

 

 

הוספת תגובה