"ערך המטרה", הרצאתה של טרה סמית'
ההרצאה: The Value of Purpose

 

שירות אנכי | 31 במאי 2014

TARA SMITHבמחקר ידוע שנערך באוניברסיטת ייל בשנת 1953 התברר כי שלושה אחוזים בלבד מהסטודנטים שסיימו את לימודיהם קבעו לעצמם מטרה מוגדרת. עשרים שנה מאוחר יותר גילו החוקרים כי הבוגרים שנמנו בין שלושה האחוזים הללו היו בעלי הישגים מרשימים במיוחד: הם החזיקו בהון רב יותר מכלל ההון של תשעים ושבעה האחוזים האחרים, ואף דיווחו על תחושות סיפוק ואושר בכל תחומי החיים.

אם טרם שמעת על מחקר זה נראה שאין זאת אלא משום שטרם נסחפת באופנת ה"הצלחה/ההתפתחות האישית". שכן רבים מן העוסקים בתחום, "המאמנים לחיים" למיניהם, נוהגים לאזכר מחקר זה (בגרסתו זו או בגרסאות דומות אחרות כמו בספרו של טוני רובינס, אחד המובילים בתחום ההצלחה האישית, "כוח לא מוגבל").

כל אחד מהם טוען כי בידו הידע ("הסוד", "המרשם") להצלחה בחיים; ואולם, מרביתם תמימי דעים ביחס לתפקיד המכריע של קביעת מטרות בהצלחה בחיים. את המחקר הנ"ל הם מציגים כראייה לכך. אלא שהמקור המדויק של המחקר נותר עלום, וכפי הנראה גם באוניברסיטת ייל לא שמעו על קיומו. (על המחקר שלא היה כאן).*

ואולם סיפור "הצלחת שלושת האחוזים", ככל אגדה אורבנית, מבוסס בין השאר גם על אמיתות.

האחת היא כי רבים מאתנו (אולי אף רובנו) לא קובעים מטרות חיים ועל אחת כמה וכמה לא מגדירים אותן במדויק, לחלקנו אין אפילו מושג קלוש מה הן.

השנייה היא כי קביעת מטרות קשורה להצלחה ולאושר. נושא זה עומד במוקד הרצאתה של טרה סמית'.  ( The Value of Purpose  )

איין ראנד זיהתה את מהות הקשר בין ערכים לבין חיים. היא הצביעה על כך שמושג הערך נובע מאפיון יסודי של החיים, ואף קבעה כי למושג הערך אין כל משמעות אלא בהקשר לחיים.

 'ערך', קבעה ראנד, הוא "מה שפועלים כדי להשיגו ו/או לשמרו". (מתוך "האתיקה האובייקטיביסטית", חלק א) ערכים יכולים להיות חומריים, כמו למשל, מזון, בית, מחשב, מכונית, או רוחניים, כמו אמת, צדק, יופי. כל דבר שמקדם את חיי האדם הוא ערך.

ראנד הצביעה על שלושה ערכים חשובים במיוחד לחיי האדם, "שלושה ערכים המהווים, יחד, את האמצעי להשגתו ולמימושו של הערך החשוב ביותר (האולטימטיבי) לאדם, [כלומר] חייו": תבונה (reason), מטרה (purpose), והערכה עצמית (self-esteem)." (מתוך "האתיקה האובייקטיביסטית", חלק ב)

הרצאתה של טרה סמית' מוקדשת לערך המטרה. ערך זה, על אף היותו, כאמור, אחד הערכים החשובים ביותר לפי ראנד, לא קיבל עדיין את ההתייחסות הראויה לו בכתבי הפילוסופיה האובייקטיביסטית. הרצאה זו של סמית' הינה, כדבריה, רק תחילתו של הדיון בנושא חשוב ומרכזי זה, המעלה שאלות רבות.

השאלה היסודית הנשאלת היא: מדוע מטרה היא ערך, ומדוע היא ערך כה חשוב? או במילים אחרות, מדוע חשוב לו לאדם לאמץ את ערך המטרה כאחד הערכים החשובים בחייו?

סמית' מכוונת בדבריה למטרה מרכזית בחיים. טענתה היא כי עצם  הקביעה של מטרה מרכזית, עצם הגדרתה המדויקת, היא בעלת חשיבות מכריעה בחיי האדם, כלומר, מקדמת את חייו.

כדי להבין מדוע מטרה מרכזית היא בעלת חשיבות כה רבה, נדרשת סמית' תחילה להבהרת מהותה. היא מגדירה מהי מטרה ומהי מטרה מרכזית, ואחר-כך בוחנת היבטים שונים של מטרה מרכזית. היא מבהירה את הייחודיות שלה לעומת ערכים אחרים באופן כללי, ועומדת על קשריה לערכים ספציפיים. כך, למשל, מסבירה סמית', מדוע מטרה מרכזית חייבת להיות, כפי שקבעה ראנד, עבודה יצרנית (פרודוקטיבית), ומה הקשר בינה, או ליתר דיוק בין פעולות המכוונות להגשמתה לבין הערכה עצמית.

בדיון מתברר התפקיד הרוחני של ערך המטרה, מתבהרת ההשפעה המבורכת של קביעת מטרה מרכזית יצרנית מוגדרת והחיפוש אחריה (כלומר, פעילות אקטיבית המכוונת למימושה), על נפשו של האדם, ברמה השכלית והרגשית.

ואולם, עיקר הדיון נסב על האופן שבו אפשר ליישם את ערך המטרה.

סמית' בוחנת את התנאים הדרושים כדי לממשו בפועל. היא מצביעה הן על תכונותיה של מטרה מרכזית ראויה והן על התכונות הנדרשות מאתנו כדי לפעול להשגתה. היא שואלת, לדוגמה, האם הכרח הוא כי המטרה המרכזית תהיה מתגמלת בכסף, האם עליה להיות מאתגרת, ואם כן, מדוע, האם אפשר לאמץ כמה מטרות מרכזיות בו בזמן. בהמשך היא דנה בתכונות הנדרשות מן האדם כדי לפעול להשגתה של מטרה מרכזית, תכונות שהן הכרחיות למימושה, ובהן תבונה, בטחון עצמי ואהבה עצמית.

ההרצאה מסתיימת בזיהוי אבני נגף העומדות בדרך לאימוץ ערך המטרה. נדונים הן קשיים אובייקטיביים, הנובעים מעובדות ידועות, כמו אלה הכרוכים בעצם העבודה והאנרגיה הנדרשות בקביעת מטרה יצרנית ארוכת טווח; הן קשיים הנובעים מציפיות לא ריאליות ביחס לערך המטרה, כמו למשל, הציפייה כי עצם קביעת מטרה מבטיחה את הגשמתה; וכן קשיים הנובעים מהנחות שגויות ומתפיסות מוטעות כמו אלטרואיזם ורציונליזם.

הרצאתה של טרה סמית' עוסקת אם כן במהותו של ערך המטרה, בחשיבותו, באופן שאפשר לממשו ובמכשולים העלולים לעכב את מימושו. סמית' מבקשת להתמקד בעיקר בסוגיות מעשיות, הנוגעות לכל אדם. יחד עם זאת, ועל אף הצהרתה בתחילת דבריה כי הרצאה זאת הינה "רק תחילתו" של הדיון, אנו זוכים להתייחסות עקרונית לנושא, לניתוח חד וברור שלו, לזיהויים מדויקים ולתובנות מאירות עיניים, המבוססים על עובדות המציאות.

הטיפול העקרוני הרציונלי הזה עומד בניגוד חריף לגישה הרווחת בקרב רבים מבין מומחי "טרנד ההצלחה", המבקשים לכבוש את לבנו פעמים רבות באמצעות תפיסות מיסטיות למיניהן והנחות לא בדוקות.

יתירה מכך, סיפורי הצלחה אישיים, כדוגמת סיפור "ההצלחה של שלושת האחוזים" (אם נניח לרגע שהוא אמיתי) הם בעלי חשיבות. הם מעוררים עניין והשראה, אולי אפילו התלהבות. האפקט שלהם הוא רגשי בעיקר.

אלא שאין די בכך. כדי לפעול עלינו להבין את הסיבה לפעולה.

בהקשר דיוננו כאן, כדי לאמץ את ערך המטרה, כדי לקבוע לעצמנו מטרה מרכזית עלינו להבין מה הסיבה שלשמה דרושה פעולה זאת, עלינו להבין את תכליתה.

הרצאתה של סמית' מנהירה את התכלית הזאת, מבהירה מדוע חשוב לקבוע מטרה מרכזית, כיצד פעולה זאת של קביעת מטרה יכולה לתרום באופן ממשי לרווחתנו.

בהאזנה להרצאה נחשפים היבטים נוספים שנותרים בדרך-כלל סמויים מהעין בקריאת הטקסט הכתוב. בהרצאה זאת אפשר להתרשם מההבנה יוצאת הדופן שמגלה הדוברת לאדם – לטבעו ולצרכיו. עניין זה יוצר, כתגובה, הזדהות וחיבור רגשי עמה ועם דבריה, שעשויים לסייע בעיקר להתגברות על התנגדויות שכיחות לעצם הנגיעה בנושא (שגם להן נותנת סמית' את דעתה).

אולם נופך חווייתי זה אינו עומד בפני עצמו, הוא מתלווה לעניין המהותי – הבנת הנושא לעומקו.

שני המרכיבים הללו יחדיו, הקוגניטיבי והרגשי, מספקים קודם כל הנאה רבה, ובנוסף לה, הנעה לפעולה: הם מובילים אותנו בבטחה לאימוץ אחד הערכים החשובים הדרוש להשגת הערך החשוב ביותר, האולטימטיבי – החיים עצמם, ערך המהווה גם את אחד התנאים החיוניים להשגת המטרה הנעלה ביותר – האושר.

 —-

* היה או לא היה (המחקר הנ"ל) – זאת לא השאלה, לפחות לא בהקשר דיוננו כאן. אולם סיפור זה כשלעצמו בהחלט ראוי להתייחסות, מן הבחינה האתית כמובן, אך גם, ולא פחות חשוב מכך, מבחינה אפיסטמולוגית: הוא נוגע בשאלה היסודית של האופן שבו אנו רוכשים ידע ומבססים אותו.

לקריאה נוספת מספרי ומאמרי טרה סמית ולרכישת הרצאותיה בחנות מכון איין ראנד כאן, הרצאות אותן העבירה טרה סמית בישראל זמינות לצפייה חופשית במרכז איין ראנד בישראל.

הוספת תגובה