בכנס החירות השישי שנערך בשבוע שעבר במתחם "נא לגעת" ביפו נחשפו הנתונים העדכניים המצביעים על שינוי דעת הקהל בייחס למעבר למודל הצבא המקצועי.
בשנת 2010 כאשר כתבתי את נייר העמדה בנושא "צבא מקצועי לישראל" במסגרת מכון ירושלים לחקר שווקים ערכנו סקר שבחן את עמדות הציבור ביחס להפיכת צה"ל לצבא מקצועי בשכר, התוצאה היתה רמת תמיכה של כ-18% .

בסקר שנערך במרץ 2019 לקראת כנס החירות השישי ובחן את עמדות כלל האוכלוסייה בישראל התגלו ממצאים המהווים תזוזה טקטונית שהתפתחה במהלך העשור האחרון. מסתבר כי 48% מהציבור תומך במעבר למודל הצבא המקצועי.

פילוח הנתונים על פי שכבות גיל מלמד על מגמה ברורה, בגילאים הצעירים בטווח 18-35 התמיכה עולה ל-58%.

פילוח נוסף של התמיכה מביא לרמת התמיכה ביותר בקרב השכבות הנמוכות יותר מבחינה כלכלית, אלו גם השכבות הסובלות ביותר שבניהם מהווים רוב של הכלואים בבתי הכלא הצבאיים בעיקר מסיבות כלכליות ומשלמים את המחירים הכבדים ביותר של גיוס החובה.

כאשר נבדקה הנכונות הציבורית לשלם שכר הוגן לחיילים התקבלו תוצאות חד משמעיות לטובת תיקון העוול המתמשך של הטלת המס המתקיימת בפועל על משרתי החובה. רמת התמיכה היא 85%.

מתוך ממצאי סקר "צה"ל בראי החברה בישראל", 2018, פרופ' תמר הרמן, מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות, המכון הישראלי לדמוקרטיה

נראה על פי נתונים אלו, שאיששו גם ממצאים משנה שעברה של סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי בישראל חלה תפנית ביחס לסוגייה שנחשבה ל"פרה קדושה" וכמיתוס מכונן.

הוספת תגובה