סיכום העשור

עם התקרבנו לסיכומו של העשור הראשון של המאה הנוכחית פרסם יוהן נורברג ממכון קאטו, מחברו של הספר "קדמה: עשר סיבות לצפות לעתיד" רשימה של סיבות לכך שהיה זה העשור הטוב מכולם, הנה העיבוד שלנו לרשימה.

  1. בעשר השנים האחרונות נוצרו 28 אחוזים מכל העושר שנוצר אי פעם בעולם (כפי שנמדד על ידי תוצר מקומי גולמי GDP).
  2. עוני מוחלט הצטמצם ביותר ממחצית, מרמה של 18.2 אחוזים ל-8.2 אחוזים, מספרם של העניים בתנאי עוני מוחלט מצטמצם ב-158,000 מידי יום!
  3. תמותת תינוקות ירדה בשליש, כתוצאה מכך, נמנע מותם של 2.1 מיליון ילדים.
  4. תוחלת החיים עלתה מ-69.5 שנים ל-72.6 שנים. בכל יום בעשור האחרון נוספו לנו עוד כ-8 שעות חיים בממוצע. בישראל עלתה תוחלת החיים הממוצעת מ-76.6 בשנת 1990 ליותר מ-82 בשנת 2019 (שני עשורים).
  5. הצטמצמה שליטת חוקים מדכאים  – חלקם של מספר בני האדם הנשלטים על ידי חוקים ההופכים יחסי מין בין בגירים בני אותו מין לפשע ירד מ-40% ל-27% (אחרי שירד מ-74% בשנת 1969).
  6. הורחבה הגנה על זכויות נשים – חלקן של המדינות בעלות חוקים המגינים על נשים מאלימות בני הזוג עלה מ-53% ל-78%.
  7. ירדה רמת התמותה הגלובלית מזיהומים בתחום המגורים ומחוצה לו ב-19%.
  8. פחתו מקרי המוות מאסונות אקלימיים – למרות התחממות גלובלית, מקרי מוות מאירועים הקשורים באסונות אקלים פחתו בשליש, לכדי 0.35 מתוך 100 אלף. ירידה של 95% מאז 1960.
  9. עולה היעילות בניצול משאבים – מדינות עשירות רבות מפחיתות משיא צריכת המשאבים  – הצריכה של 66 מתוך רשימת 72 משאבים אחריהם עוקבים בסקר הגאולוגי האמריקאי פחתה.
  10. התרחבה השפעת החירות בעולם – למרות הגעגועים ל"מנהיג חזק" חלק האוכלוסיה החיה במדינות המוגדרות כ"לא חופשיות" ירד מ-34% ל-26% (בהמשך לירידה מ-42.5% בשנת 1980).
התוצר הגולמי לאורך אלפיים השנה האחרונות

הוספת תגובה