"שיפוטו העצמאי של היחיד הוא האמצעי לפיו על הפרט לבחור כיצד לפעול, אולם אין הוא קנה מידה מוסרי ואין הוא הוכחה לתקפות מוסרית; רק הסקה מתוך עקרונות ברי-הוכחה יכולה לאשרר את בחירותיו של היחיד".

איין ראנד, מתוך ההקדמה לספר: The Virtue of Selfishness

הוספת תגובה