"עושר הינו תוצר היכולת האנושית לחשוב".

איין ראנד, "משמעות הכסף" מתוך "מרד הנפילים".

הוספת תגובה