Back to "מתנות מן השמים": המשמעות של הניצחון האמריקאי על יפן, 1945 מאת ד"ר ג'ון לואיס

סגן אלוף טיבטס מנופף מתא הטייס לפני הפצצת הירושימה