שלטון ההמון בצרפת

עורך נכבד,

בעת שבוטלה החקיקה המוצעת שנועדה להעניק למעסיקים הצרפתיים מעט יותר חופש בעת קבלה או פיטורים של עובדים – זכות שבחברה חופשית באמת מעסיקים מחזיקים ללא כל צורך בברכתה של חקיקה מיוחדת – צרפת שיעבדה עצמה באופן מלא יותר לשלטון ההמון.

ממשלות של עמים חופשיים אמורות להגן על זכויות הפרט של אזרחיהם – ללא חשיבות אם עשרה אנשים או מליון איש מאיימים לפגוע בהן. בכניעתה לזעקות וצווחות המפגינים, זנחה הממשלה הצרפתית לגמרי את תפקידה המרכזי והצהירה כי, אם אתה יכול להיות קולני ולדרוש מספיק, תוכל להחליט איזה חוקים יתקיימו בצרפת, ללא חשיבות לאלו שזכויותיהם נפגעות. צרפת ממשיכה לנטוש את זכויות הפרט, וכתוצאה מכך, היא יכולה לצפות למהומות נוספות, הפגנות ואלימות כי ההמון למד כי הוא שולט.

דבי גתה

6 באפריל 2006

Copyright © 2006 Ayn Rand® Institute. All rights reserved

 

הוספת תגובה