"גם אם ערפיח הינו מסוכן לחיי אדם, חייבים אנו לזכור כי החיים בטבע, ללא טכנולוגיה, הנם 'מכירת חיסול'  של מוות".

  איין ראנד, "המהפכה האנטי תעשייתית", בספר: The New Left: The Anti-Industrial Revolution

 

הוספת תגובה