"זכויות הפרט הנם האמצעי להכפפת החברה לחוקי המוסר."

איין ראנד, "זכויות אדם" מתוך: The Virtue of Selfishness

הוספת תגובה