"אינפלציה אינה תוצאה של פעילותם של אזרחים פרטיים, אלא של הממשלה: על ידי הרחבה מלאכותית של אספקת כסף הנדרש לתמיכה בהוצאות גרעוניות. שום מועלים פרטיים או שודדי בנקים בהיסטוריה לא הצליחו להגיע לכדי היקף דומה של בזיזת חסכונות כפי שמתחולל על ידי המדיניות הכספית של ממשלות סטטיסטיות".

איין ראנד, "מי יגן עלינו ממגנינו?" מתוך:: The Objectivist Newsletter מאי 1952

הוספת תגובה