"האינטלקטואלים משמשים כמדריכים, כמכווני תרבות, כרצועות התמסורת או מתווכים בין הפילוסופיה והתרבות. אם הם יאמצו פילוסופיה של שכל – אם מטרתם תהיה התפתחות יכולתו הרציונלית של האדם והשאיפה לידע – הם יהיו הקבוצה היצרנית והחזקה ביותר באוכלוסייה, משום שעבודתם מספקת את הבסיס ואת האיחוד של כל שאר הפעילויות האנושיות. אם האינטלקטואלים ישלטו על ידי פילוסופיה בלתי-רציונלית הם יהפכו למובטלים שאינם ניתנים להעסקה בחברה".

איין ראנד, מתוך הקדמה ל"מכתבה של איין ראנד".

הוספת תגובה