"חירות אינטלקטואלית אינה יכולה להתקיים ללא חירות פוליטית; חירות פוליטית אינה יכולה להתקיים ללא חירות כלכלית; שוק חופשי ומחשבה חופשית משלימים זה את זאת".

איין ראנד, מתוך: "לאינטלקטואל החדש".

הוספת תגובה