תלמידו של מקיאבלי

מאת: שמעון מנדס | פורסם ב3 באוקטובר 2007

השר לבטחון פנים, הממונה על המשטרה, טען כי הזמנת ראש ממשלה לחקירה, זו תופעה המפריעה לנחקר לנהל באופן תקין את ענייני המדינה. ולכן הוא הציע שיש להקים וועדה בראשות של שופט בדימוס, שתפטור את ראש הממשלה-הנחקר מן החקירה – למשך כל תקופת כהונתו בתפקיד רם-המעלה. ניתנת האמת להאמר, כי ראש ממשלה הנאלץ להקדיש הרבה זמן לחקירות, אינו יכול לתפקד באופן יעיל – זה נכון. אבל השר הממונה על המשטרה, לא העלה בדעתו כלל את האפשרות האחרת, והיא שהאיש יואיל להתפטר מתפקידו.

היו ימים שמנהיגינו נהגו אחרת, כאשר מופת המוסר היה בראש מעיינם. בימים ההם מי היה מעלה בדעתו, ששר או ראש ממשלה, הס מלהזכיר נשיא, יוזמן לחקירה פלילית. אבל היום המוסר נשכח. יש לנו תורה חדשה הנקראת "שלטון החוק". בחסות שלטון החוק, כך נאמר, האדם יכול להקרא לחקירות, אפילו תחת אזהרה – דבר חמור כשלעצמו. אבל האדם זכאי כל עוד שלא הורשע בבית משפט. זה מזכיר מעשיה קטנה, שאינני יודע באם אני מדייק בפרטיה. אבל מה שחשוב במעשיה, היא השורה התחתונה שלה.

מספרים כי לפני חמישים שנה, ישב שר החנוך זלמן ארן עם אחד מחברי הכנסת במזנון הכנסת. השנים שוחחו על בעיות שוטפות. והנה הח"כ הנכבד מספר לשר כי כבר פעמיים הוזמן לחקירה במשטרה – ויש לו הכבוד לומר כי בשני המקרים הענין נסגר. השיב לו זלמן ארן: "מעניין מאד. אני כבן שבעים שנה, ולא היה לי הכבוד להיות מוזמן לחקירה."

בימים ההם נורמות ההתנגות היו מוצקות על אמות מידה מוסריות. שר שהוזמן לחקירה במשטרה, נסע לחוף הים וירה לעצמו כדור בראש. הכל בגלל הבושה שבחקירה.

באמצע במאה ה-15 נולד בפירנצה ניקולו מקיאבלי. האיש היה משכיל והיה דיפלומט ומדינאי. הוא גם חבר את ספר פוליטי שנקרא "הנסיך". ספרו של מקיאבלי מהווה נתוח מושכל לבעיות של פוליטיקאים. שכן הוא אבי התיזה של הרעיון: "המטרה מקדשת את האמצעים". ולכן על אף שעברו כבר כחמש מאות שנה מאז, התיאוריה שלו על נהול הפוליטיקה שרירה וקיימת גם היום. משום שהיא עוסקת בבעיות של שולטים ונשלטים.

במסגרת תפקידיו הדיפלומטיים, מקיאבלי נכנס ויצא רבות אצל האפיפיור. ובתקופה ההיא הדת היא ששמשה מחסה לפגמים מוסריים. נדמה לי שבאותם ימים היה נהוג לאפשר לנאשם לקנות שטר-מחילה בכנסיה, שנקרא "אינדולגנציה". אבל שטר-המחילה היה נמכר לאדם על חטא שכבר נסלח לו.

והנה בא השר שלנו, ומציע הצעה מקיאבלית: להקפיא חקירת ראש ממשלה עד לסוף כהונתו. אפשר שעד אז חטאו יקטן בהדרגה, עד שיישכח. ואז היועץ המשפטי לממשלה, שכבר יהיה מינוי שלו, ימציא לו אינדולגנציה. הבעיה היא שלאחר מותו של מקיאבלי, יצאה קריאה של אנשי צבור שתבעה: שהמימשל צריך להתבסס לא רק על שלטון, גם ובעיקר על עקרונות המוסר.

אני ממליץ לתלמידו של מקיאבלי, כבוד השר דיכטר, לנהוג על פי עצתם של אנשי הצבור של ימי הביניים. כל מי שנתגלה קלונו ברבים, שיתכבד להתפטר ולשבת בביתו. הרבה יותר בריא בחינה חברתית.

הוספת תגובה