להרוס מדינה
חברים מחפשים סידור עבודה לפרץ

25 בנובמבר 2006


מפלגת העבודה ועימה שרידותה של מדינת ישראל נמחקות מפנים.

בשל מצוקה אלקטורלית החליטו מנהיגיה לצרף לשורותיה "דם חדש" והתקווה לצרף סוס מירוץ נמרץ התבררה כוירוס "סוס טרויאני" המוחק אותה תוך גיוס כנופיות "עובדים" מזדמנות שמבקשות להנציח את שרידותם המושחתת על חשבון אזרחי ישראל.

בימים אלו בהם אמור שר הבטחון לחזק את בטחון ישראל הוא כבר מכין את הקשר להרס הכלכלה והבטחון גם יחד: לפני כחודשיים הוא נפגש עם ועד עובדי התע"ש. התע"ש הוא אירגון כלכלי כושל שמטרתו היתה חיזוק בטחון ישראל דרך פיתוח וייצור אמצעי לחימה אך עסוק בעיקר בחיזוק מעמדו על חשבון הבטחון ופועל נגד הפרטה וייעול. ייעול והפרטה שבתורם יחזקו את בטחון המדינה ואולי יעמידו לנו את אמצעי המיגון והלחימה שהיו חסרים במלחמה האחרונה והעתידית. תמורת הבטחה של פרץ למנוע את ההפרטה התגייסו אנשי הוועד והתפקדו למפלגת העבודה יותר מ-1000 איש שבתורם יחזקו את מעמדו של פרץ והמשך דרכו בהרס הבטחון והכלכלה.

במפלגת העבודה מחפשים את הדרך "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה": בשל הנזק אותו מסב עמיר פרץ לביטחון ישראל מושמעות דרישות להעבירו למשרד האוצר – שם יזכה לגלות אפשרויות חדשות להרס את כלכלת ישראל. אולם, הרגיעה הזמנית שתגיע בעקבות אנחת הרווחה שתישמע ביום בו יוכרז כי עמיר פרץ נטש את משרת שר הבטחון לא תאריך ימים אם חלילה הוא יתמנה לשר האוצר.

אזרחי ישראל צריכים להבין כי אנשים כמו אולמרט ופרץ להם הם משלמים משכורת על מנת לדאוג לבטחונם הפיסי והכלכלי עושים ככל יכולתם להקריב בטחון זה למען מטרות שרידות מושחתות וקצרות טווח. אם לא יכווץ פרץ חזרה למקומו הטבעי: מנהיג כנופייה שכונתית, הוא יהפוך את מדינת ישראל לכנופייה כזאת.

הוספת תגובה