Sat, Jan 24, 2009 at 9:32 AM

לבועז שלום,

תודה על מאמריך.

אלא שמנקודת המבט בישראל הרבה דברים נראים שונים מהמציאות כי היא נעוותת ע"י אמצעי התקשורת הישראלים, לצערנו.
בעולם לא כורסם מעמדנו להיפך. הוא התחזק.
מאחר ואני חי "בעולם" (ארה"ב) וגם מבקר באירופה, אני יכול לומר לך בוודאות גמורה שלא רק של חל שום כירסום במעמדה של ישראל, אלא מעמדה התחזק בעקבות המבצע בעזה.
את ישראל תמיד ביקרו אמצעי התקשורת. גם בששת הימים, גם ביום-כיפור, גם בלבנון וגם עתה.
אבל הציבור מעריך אותנו. הייתי אומר מעריץ אותנו.
שים לב שלעומת מלחמות קודמות, דווקא בזו באחרונה הממשלות של רוב המדינות החופשיות בעולם לא ביקרו את ישראל.
אז לא צריך להתבכיין כל הזמן ובוודאי שלא להאמין לאמצעי התקשורת הישראלית. הם המהגרועים שבכולם בעיוות המציאות.
זה כמובן לא אומר שלא היה צריך להמשיך במבצע עזה עד לחיסול החמאס.
אמנם נכון שישראל הפסיקה את המבצע מוקדם מדי, לדעתי.
אבל מעמדנו בעולם התחזק. כולל בעולם הערבי.

בברכה,

איציק א.
פאלו אלטו, קאליפורניה

הוספת תגובה