כשצה"ל נלחם בשריון הנאצי

מאת בועז ארד | 6 בינואר 2011

טנק פאנצר נאצי שנפל שלל בידי צהלביקור קצר במוזאון השריון מעניק שיעור שלהבנתו נדרש זכרון ארוך. שנים רבות לאחר שהובסו צבאות גרמניה הנאצית עדיין איימו הפאנצרים שיוצרו בה על יהודים בישראל.

בלטרון  מוצגת תצוגה מרשימה של כלי השריון המספרים את סיפורי המלחמות של המאה הקודמת. מול האוסף המרשים בלט החיסרון של הדרכה וארגון מקצועיים במקום. התופעה רגילה בצה"ל כתוצאה מזמינות של כוח אדם מיותר וזול שמפעיל צה"ל לתחזוקת וניהול האתר. חיילים עם מעט מאד רקע היסטורי מסיירים עם התיירים והאורחים ומסייעים להחמיץ את פוטנציאל הפיתוח והקניית התובנות של האתר לטובת עוד אנדרטא לתרבות הפארטצ'.

עשרות כלי שריון הפזורים במקום מוצגים ללא הסיפור המקשר ההיסטורי. בתוככי בניין המשטרה הבריטי של מצודת לטרון נמצא גם אגף המוקדש ללוחמים היהודיים במלחמת העולם השנייה. כ-1.5 מיליון לוחמי יהודיים נטלו חלק במאבק של בנות הברית לחירות וכרבע מליון מהם נפלו בקרב. המאבק נגד כוחות הציר היה היה גם מאבק קיומי בכל האמור בגורל העם היהודי. הבנה זאת הובילה לכך שמספרם של החיילים היהודיים בצבאות הברית היה גבוה יותר מאשר חלקם היחסי באוכלוסייה. כישרונותיהם ויכולותיהם של גיבורים למודי קרבות מבני העם היהודי שלומדו מלחמה הם אולי הנשק הסודי של ישראל במלחמת העצמאות ולאחריה. למרבה הצער תרומה של מתנדבים אלו הושכחה וזכרונם צומצמם לאיזכורים נדירים.

יחידת טנקי הפאנצר האחרונה שראתה קרבות חוסלה על ידי צה"ל

מה שהפתיע היה לגלות עוד תזכורת לקשר שבין הנסיון להשמדת העם היהודי על ידי גרמניה הנאצית לבין מלחמות ישראל האחרונות. מעטים יודעים כי ישובי העמק שלמרגלות רמת הגולן הופגזו בין השאר על ידי טנקי פאנצר נאציים. טנקים אלו שכ-8,870 מהם יוצרו על ידי גרמניה הנאצית נמכרו על ידי הנאצים למדינות הציר והוחזקו על ידי הונגריה, רומניה, ספרד וצרפת. חלקם נלקחו כשלל על ידי הרוסים. על פי ויקיפדיה נמכרו בשנות ה-60' עשרות טנקי פאנצר לסוריה על ידי צרפת וספרד. על פי השילוט שליד הטנק המוצג במוזאון הוא הועבר על ידי ברית המועצות לסוריה.טנק נוסף מתוצרת התעשייה הנאצית שנתפס כשלל בסוריה מסוג "משחית טנקים" (שטרום-גשוץ 3) מוצג גם הוא במוזאון.

טנק שלל נאצי שהיה בשימוש סוריה 

בתמונה מעל טנק פאנצר מדגם Panzer IV Ausf.G שנתפס במחפורת הצופה על ישובי העמק ברמת הגולן. כ-880 טנקים מסוג זה יוצרו על ידי גרמניה הנאצית בשנת  1942 (צילום: בועז ארד).

 

במלחמת ששת הימים חוסלו שאריות השריון הנאצי שעוד שימש במטרה לפגיעה ביהודים, ובזה תם הפרק המשוריין של הקשר הנאצי-ערבי.

אולם ירושה אחרת אותה אימצו מדינות ערב מן הנאצים שימשה כנשק בידיהם עוד לפני מלחמת ששת הימים וממשיכה בפעולתה עד היום. מדובר בכלי נשק המשמש במלחמת התודעה שביטויו הנפוץ הוא בקריקטורות האנטישמיות. אלו הטביעו את חותמן על התודעה העולמית ופועלות על מנת לייצר דה-הומניזציה ודמוניזציה כלפי יהודים וישראלים.

 

מעל: קריקטורה מאל-פרידה הלבנוני טרום מלחמת ששת הימים המציגה את נאצר משליך את היהודים לים כשברקע מעודדות מדינות ערב (סוריה, לבנון ועירק). מקור: ויקיפדיה.

מתחת: קריקטורה מן העיתון מאל-חייאת אל ג'אדידה (העיתון הרשמי של הרשות הפלשתינאית) משנת 2007 הירח אומר "התנחלויות" ובצד ימין נרשם "אלף יהודים רכשו קרקע על הירח". זאת בליווי כל המוטיבים האנטישמיים הקלאסיים ושיכלולי מכונת התעמולה הנאצית (באדיבות מבט לתקשורת הפלשתינאית).

 

 

בחלל הפנימי של המצודה מוצג גם סמל רב משמעות המקפל בחובו את רוחה של מדינת ישראל – הדגל של מוצב בודפסט שהתנוסס על גבי המוצב שלא נכנע במלחמת יום הכיפורים.

קו מקשר עובר בין המאבקים של בנות הברית ויהדות העולם בעריצות הנאצית לבין מאבק הקוממיות של מדינת ישראל מול יורשי הפאשיזם המודרני. מומלץ לבקר במוזאון ולעשות את המאמץ לחבר את התצריף הזה לכלל ראייה מלאה של ההשגים שהושגו והסכנות והאתגרים הניצבים בפנינו.

 

דגל מוצב בודפסט במחמת יום הכיפורים – הקישו על תמונת הדגל לצפייה במצגת צילומים מן המוזאון.

 

הוספת תגובה