עצמאות? כבר יש תנועה כזאת…

מאת בועז ארד | 6 בפברואר 2011

אדם חופשי - בטאון תנועת עצמאות המקוריתכשהכריז ברק על הפיצול של מפלגת העבודה והקמתה של תנועה חדשה בשם עצמאות הוא פעל כהרגלו, כלומר, יורים ומבררים, אחרי הפעולה בוחנים את התוצאות… והתוצאה אכן לא איחרה לבוא בדמותה של פנייה לרשם המפלגות שדרשה שלא לרשום את המפלגה/תנועה החדשה של ברק בשם "עצמאות".

מוטי היינריך, בעליו של אתר האינטרנט קו-ישר (www.kav.org.il), פנה אל רשם המפלגות בבקשה שלא לאפשר למפלגתו של אהוד ברק להירשם בשם "עצמאות".

בבחירות לכנסת העשירית (1981) וגם בבחירות שלאחר מכן התמודדה רשימה בשם "עצמאות" בראשותו של פרופ' עזרה זהר ומוטי היינריך. המפלגה לא עברה את אחוז החסימה אך בכוונת התנועה לשוב ולהתמודד בבחירות עתידיות לכנסת.

תנועת "עצמאות", והמשכה בפרסומי בטאון "אדם חופשי" (ראו בתמונה) ובאתר האינטרנט קו-ישר מייצגים השקפת עולם שמתבססת על קפיטליזם וחופש – הפוכה לזו של ברק. הפרדה מוחלטת בין השלטון והפוליטיקה לבין הכלכלה. תחת חלופת המשטר זו תוכל ישראל להיות למדינה העשירה בעולם.

מפלגת העבודה ממנה ברק פרש, והצהרת דרכו העתידית (מורשת בן גוריון) – מייצגים גם יחד את שיטת מפא"י – שיטה שדרדרה את מדינת ישראל כלכלית וחברתית: דרוג "מכובד" בסולם השחיתות העולמי, ביורוקרטיה מסורבלת שהפכה את ישראל לאחת מהמדינות הקשות בעולם לייזום עסקים, מאות אלפי "אוכלי חינם" שיונקים מתקציב המדינה, שלטון וועדי העובדים, מונופולים וקרטלים בחסות הממשלה והזרמה נדיבה של כספי ציבור לפי החלטות פוליטיות. שיטה שפוגעת ברווחת כולנו.
 

בתגובה לפנייה נמסר על ידי עו"ד ליאת מרגלית מרשם המפלגות כי "אין מפלגה רשומה בשם "עצמאות". מבדיקה שערכנו עולה כי בבחירות לכנסת ה- 10, שנערכו בשנת 1981, התמודדהרשימהבשם "עצמאות" אשר לא עברה את אחוז החסימה. מדובר ברשימה עצמאית,שלא נרשמה כמפלגה, כפי שאפשר המצב החוקי דאז – טרם חקיקת חוק המפלגות, התשנ"ב-1992.

לגופו של ענין, ככל שתוגש בקשה לרישום מפלגה העושה שימוש במילה "עצמאות", תיבחן הבקשה כמתחייב מהוראות חוק המפלגות, לרבות הוראת סעיף 8 לחוק שעניינה "סייגים לרישום מפלגה". "

בתגובה מסר מוטי היינריך כי על פי ייעוץ משפטי שהתבסס על סעיף 8 לחוק המפלגות יש סיכוי טוב שייאסר על ברק השימוש בשם "עצמאות". סעיף זה קובע כי מפלגה לא תירשם בשם העלול להטעות או בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו וכן לא תעשה שימוש בשם הזהה, או הדומה עד כדי להטעות לשם של מפלגה רשומה או שהייתה רשומה.

הוספת תגובה