השופט ויליאם סוונדל שואל: "מי הוא ג'ון גאלט?"

מאת תומאס באודן | מתוך בלוג מרכז איין ראנד לזכויות אדם 30 באפריל 2009

בפעם הראשונה בהיסטוריה המשפטית האמריקאית, התייחס שופט באופן מפורש לעקרונות חשובים של התיאוריה הפוליטית של איין ראנד בחוות דעת שנידונה במסגרת ערעור בית המשפט העליון של מדינת מונטנה.

ההתנגדות הנרגשת של השופט וליאם נלס סוונדל, בעמדת המיעוט בהכרעת הדין במקרה של באומן נגד המדינה, שנדון בבית המשפט העליון של מונטנה מסוכמת כך (בעמוד 94):

"איין ראנד זיהתה נכונה כי הזכות לחיים הינה המקור לכל הזכויות – וכי הזכות לרכוש הינה הביטוי היחיד שלהן. ללא זכויות רכוש, לא יתכנו זכויות אחרות. עקרונות אלו מגולמים בחוקת מונטנה בסעיף II, חלק 3 וחלק 29. אני מזמין את שופטי הרוב לעיין בהם. הזכות היסודית לרכוש, להחזיק, ולהגן על רכוש אינם זוכים אפילו להתייחסות שמן השפה לחוץ על ידי בית המשפט הזה. תחת דעת הרוב, המדינה אינה סובלת משום מגבלה בהפעלת כוח כפייתי ובלתי סביר בהרס עסקים אלו. אין כל מאמץ רציני לאזן בין ההטבות והמטלות. יתכן ועדיין מוקדם מידי לשאול "מי הוא ג'ון גאלט?" אולם עוד החלטות מסוג זה ישפיעו באופן חמור על בעלי הרכוש הפרטי והעסקים במדינה זו.

אני חולק בחריפות על דעת הרוב". כך, השופט סוונדל.

בהערת שוליים המסבירה את ההתיחסות לג'ון גאלט, כתב השופט סוונדל: "בספרה של איין ראנד "מרד הנפילים" שימשה השאלה כביטוי לחוסר האונים והיאוש מן המצב הנוכחי בעולם הדמיוני של הספר…

לקריאת סקירתו המלאה של תומאס באודן בבלוג מרכז איין ראנד הקישו כאן.

אני חולק בחריפות על דעת הרוב". כך, השופט סוונדל.

בהערת שוליים המסבירה את ההתיחסות לג'ון גאלט, כתב השופט סוונדל: "בספרה של איין ראנד "מרד הנפילים" שימשה השאלה כביטוי לחוסר האונים והיאוש מן המצב הנוכחי בעולם הדמיוני של הספר…

לקריאת סקירתו המלאה של תומאס באודן בבלוג מרכז איין ראנד הקישו כאן.

לעיון בחוות דעת בנושא של הנרי מרק הולצר, עורך הדין ששירת את איין ראנד בתביעה נגד תאגיד הרסט, ראו כאן.

הוספת תגובה