שיחרור האסירים הפלסטינים – מחווה לקידום השלום?

הפולמוס הציבורי על שיחרור המחבלים תמורת גלעד שליט בעיצומו. תומכי השחרור העלו עד עתה נימוקים הומאניים ומוסריים כבדי משקל. לא פחות כבדים נימוקיהם של מתנגדי השיחרור. אך הנה בא הסופר א.ב יהושע ופרסם מאמר שבו הוא מגלה את המניע האמיתי לתביעת שחרור המחבלים, ומניע זה הוא פוליטי. כי מה טוען יהושע – שחרור המחבלים איננו חלק מעסקה אלא מחווה לפלסטינים לקידום השלום. עכשו הבנתי, שחרור המחבלים הוא פלטפורמה לקידום האג'נדה הפוליטית של השמאל, אך תמהני: הרי שיחררנו פעמים רבות אסירים כמחווה, ולעניות דעתי לא התקדמנו בכך לקראת השלום כהוא זה. אדרבה, השיחרורים רק הביאו להתגברות הטרור. הכיצד סובר הסופר הנכבד ששחרור אסירים יקדם את השלום?
ואגב כך, ברצוני להעיר שהתקשורת מטעה את הציבור. רבים בציבור מאזינים לתקשורת וחושבים שהמחלוקת היא על שחרור 450 מחבלים. מה שהתקשורת לא טרחה להסביר ש-450 אלה הם בנוסף ל-950 מחבלים שישראל כבר הסכימה לשחרר ללא מחלוקת [האומנם? – אב"ע]. נא להפסיק להטעות את הציבור, אמור מעתה שהפולמוס הציבורי הוא על שחרור 1400 מחבלים, ומיספר זה אינו שנוי במחלוקת אלא רק מי הנכללים בו. יש לומר לעם את האמת.
בכבוד רב,
משה כהן
ירושלים

הוספת תגובה