אנכי בוחר

10 בפברואר 2009

אנכי בוחרחלק מן האנשים הטובים התומכים בפעילותנו במהלך השנה שלחו לפי בקשתי את הערכותיהם ואיחוליהם לרגל הבחירות בישראל. מדינת ישראל,  מבטאת הישג חסר תקדים של יצירת תרבות חופש, בסביבה ותנאים עויינים, ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון ומן הבודדים בעולם בו ניתן להשפיע ללא פחד ולבטא את דעתך. עבודה רבה לפנינו, אך ההישגים שהושגו ראויים להערכה, הגנה ופיתוח. להלן חלק מן האיחולים שהגיעו מן הבוקר. אנו ממשיכים לפרסם תגובות במהלך הימים הקרובים וקוראינו מוזמנים לשלוח את התיחסותם.

 

storyend_dingbat.gif

[9:46 AM] My wish for Israel is that each one of its voters will keep in mind that, deep below all the criticism and the strangement, it is the heroic example of Israel's struggle and resolve that currently fuels the will of civilization to survive. Vote accordingly.

Dr. Judea Pearl, Daniel Pearl Foundation

storyend_dingbat.gif

דר ירון זליכה[ 10:28 AM ] במהלך השנים האחרונות הלך מצבה של מדינת ישראל והתדרדר: בחזית הכלכלית משבר גדול אשר רק חוסר המעש הממשלתי גדול ממנו; בחזית הטרור נוצר בסיס מחבלים עצום בדרום הארץ, פועל יוצא מההתנתקות ללא הסכם שהובילה הממשלה; בחזית השחיתות שיאים מבישים של רה"מ ובכירים רבים נגועים עד צוואר בשחיתות בעוד בכירי מפלגתם טובלים בשתיקתם ; ובחזית האיום האיראני הגעה מסוכנת קרוב לנקודת האל חזור. את כל אלה ועוד שתי מלחמות בפחות משלוש שנים הביאה מפלגה אחת היא מפלגת קדימה. לא עוד. בעוד שעות אחדות מחליפים את השלטון במדינת ישראל.

ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי של מדינת ישראל לשעבר 

storyend_dingbat.gif

Dr. John Lewis[2:05 PM] My wish for Israel is that the Israelis remember–and rediscover, if they must–Israel's preeminent value as a free and secular nation, which recognizes and defends the individual rights of its citizens. The Israelis have earned their prosperity. Be proud of it!

Dr. John David Lewis, Visiting Associate Professor of Political Science, Duke University

storyend_dingbat.gif

דפנה שמורק-נתניהואני מקווה שהיום יגיע סוף סוף לסיומו עידן השחיתות שפשתה בשנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית – החמורה מכל שחיתות אחרת – שבה פוליטיקאים, המודרכים רק על פי אינטרסים אישיים, בדרך כלל קצרי טווח, נעים ונדים על פני הקשת הפוליטית ובין מפלגות שונות כאוות-נפשם, משנים את עמדותיהם הפוליטיות ואת מה שהציגו רק אתמול כ"השקפת עולמם".
על הבחירות היום להשאיר מאחור את הפוליטיקאים הנאחזים ב"זכות ההגדרה העצמית של הפוליטיקאי הישראלי", שבהבל פיהם משווקים לנו את מסריהם העמומים חסרי המחוייבות המדינית, כלכלית וחברתית פעם כ"ימין" ופעם כ"שמאל" – הגדרה התואמת גם את נוחיותם האישית וגם את הרוח הנושבת מן העיתונים של שבת.
אני מאחלת לכולנו שבבחירות אלה נחזור לפוליטיקה של מחוייבות אידיאית לפעולה למען המשך קיומה, בטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל ושנזכה לכך שישרתו אותנו פוליטיקאים, שמעמידים את האינטרסים של האומה מעל כל שיקול אישי.

 

דפנה שמורק-נתניהו, עורכת המגזין לעניני מדינה, חברה ותרבות  "מראה"

storyend_dingbat.gif

מוטי היינריך[8:58 PM ] בהנחה ששום קבוצה "קיצונית" לא משיגה רוב בבחירות – אז חשיבות הבחירות מאד מוגבלת. קרוב לוודאי שלמחרת הבחירות לא יהיה הבדל בפועל בין המפלגות בנושאי מדיניות חוץ וביטחון – כך מלמד הניסיון: מנחם בגין החזיר למצרים את סיני, שרון "הקיצוני ימני" ביצע טרנספר, ולביבי כנראה אין בעיה לעקור את העץ שנטע בגולן. לפני הבחירות מנפנפים במצע המפלגה ואילו אחריהן יטען הפוליטיקאי כי "התנאים השתנו"… ו"הפוליטיקה היא אומנות האפשר"…

גם בנושאי כלכלה וחברה לא צפוי מהפך. הבחירות לכנסת הן בראש ובראשונה מאבק, בין קבוצות עסקנים, על הק?רבה למעגל הכוח המרכזי. מעגל המספק טובות הנאה מתקציב המדינה לחבריו ולתומכיו. קשה מאד להעביר קו-מפריד עד להיכן העניין אידיאולוגי ומהיכן מתחיל הכסף לדבר – שהרי גם הזרמת כסף לשותפים האידיאולוגים מחזקת את הקבוצה ואת הפצת האמונה שמאחוריה. הנימוק הרשמי להזרמת כספים לעולם יהיה אידיאולוגי: "טובת הציבור", "ילדי ישראל", או "זכויות העובדים". אף אחד לא יצהיר שמאחורי "ילדי ישראל" יש מנגנון של אלפי משרות וקבלני משנה. ומאחורי ה"ירוקים" מסתתרים זה מכבר אינטרסים של הנאה כלכלית של כל התעשייה שצמחה סביב.

לכן, כל עוד מדינת ישראל דבקה באדיקות במודל החברתי-כלכלי הנוכחי, לא צריך לייחס לבחירות חשיבות מוגזמת.

מוטי היינריך, עורך אתר "קו ישר" המציג מודל לשיטת משטר חלופית בפרק "דמוקרטיה".

storyend_dingbat.gif

דר מרדכי קידר [9:02 PM ] הדבר החשוב ביותר המונח כיום על כפות המאזניים הוא אופי הקשר בין ישראל וסביבתה – הפלסטינים והעולם הערבי. לגבי שאלה זו יש כיום שלוש גישות, וכל אחד משלושת הגושים הגדולים על המפה הפוליטית מייצג גישה אחרת.
גישת השמאל היא שניתן להגיע להסכמים עם הסביבה הערבית, ולכן חובה על ישראל לחפש כל דרך שתגיע אל ההסכמים הללו גם אם זו דרך פתלתלה, יקרה ומסוכנת.
גישת המרכז היא שקשה מאוד להגיע להסכמים וגם המחיר גדול מידיי ולכן יש רק דרך של פתרון חד צדדי, כמו ההתנתקות. רצוי בהסכם, אך אם לא יושג אזי הפתרון החד-צדדי הוא אופציה קיימת.
גישת הימין היא שההסכמים – ובפרט הסכמי אוסלו – הביאו את אסון האנתיפאדה, ופינוי חד צדדי הביא את צרת עזה. לכן המסקנה היא שאין פתרון נראה בעיין, ורק צריך להתחזק ולנהל בחכמה את הקונפליקט – כפי שהיה בשישים שנות המדינה ומאה ושלושים שנות התיישבות – כדי לעמוד איתן לאורך ימים ושנים בפני גלי השנאה והאיבה המקיפים אותנו.
המפלגות הקטנות מייצגות אינטרסים של סקטורים מצומצמים, והן תצטרפנה לגדולות לשם הגשמת מטרותיהן כל עוד מדיניות הממשלה אינה נוגדת באופן חד את האידיאולוגיה שלהן.

ד"ר מרדכי קידר, חוקר במרכז בגין-סאדאת באוניברסיטת בר-אילן.

storyend_dingbat.gif

 

[Sun, Feb 15, 2009 at 11:11 PM] My wish for Israel is for the Israelis to demand of their government what we Americans ought to demand of ours—namely, that the government recognize the fact that it has a moral responsibility to hold the life of a single Israeli (or American) citizen as a greater value than the lives of all non-Israeli (or non-American) citizens on the planet combined—and to proceed accordingly in defending itself and its citizens against the barbarians. 
 
Craig Biddle, Editor, The Objective Standard


 

storyend_dingbat.gif

את הקריקטורה הבאה "הכל נשאר במשפחתון" קיבלנו מספר ימים לפני הבחירות והרי היא לפניכם:

הכל נשאר במשפחתון

רחל אליה-אוחנוב, מאיירת וציירת, ניתן להתרשם מאיוריה לדמותו של יוני נתניהו באנכי כאן.

storyend_dingbat.gif

דודו אלהרר[ 11 בפברואר 6:51 PM] קו פרשת המים ביחס המחנה היהודי-לאומי-ציוני לדמוקרטיה בישראל היה ללא כל ספק העקירה, הגירוש והחורבן בגוש קטיף ובצפון השומרון על-ידי אריאל שרון. המתיישבים לא יכלו לדמיין לעצמם תרחיש בלהות שכזה דווקא מידי האיש שבחרו בו בשל הצהרתו "דין נצרים כדין תל-אביב".

היה זה חוסר אונים מוחלט! מה הטעם בבחירות ""דמוקרטיות"" אם הנבחר יכול לפעול בניגוד גמור למצע שהעניק לו את כוחו ועוצם ידו? הבחירות היו למהלך מיותר לחלוטין! תחושת התיסכול היתה ועודנה קשה מנשוא. כל מהלך הרמייה הזה בוצע בשם החוק, בהחלטות ממשלה והכנסת ובחתימת בית הדין הגבוה לצדק. מה ניתן היה לעשות חוץ מלספוק כפיים ולהשתגע?

זו הסיבה ואין בילתה שאין בוחרים יותר במפלגה זו או אחרת. גוש המפלגות שירכיב ממשלה הוא העיקר! המפלגה המובילה בגוש קשורה בעבותות למפלגות התומכות בה והדבר מבטיח את דבקות הגוש כולו בהבטחות שהבטיחו לבוחרים. מנגד, מרשים לעצמם הבוחרים לנוע ממפלגה למפלגה, לוותר על הנאמנות המסורתית שסר חינה ולבחור על-פי התמונה הכללית והרחבה יותר.

דודו אלהרר, אמן פובליציסט ויוצר

storyend_dingbat.gif 

Dr. Daniel Pipes[Wed, Feb 11, 2009 at 10:16 PM] I wish for an Israeli leadership that once again, as in the first decades of the state, understands that it is not enough to engage in diplomacy, to make "painful decisions" on behalf of peace, and to defend the country from aggression. It is also necessary to gain victory by defeating the enemy. That is how wars end.

Dr. Daniel Pipes, Director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University.

storyend_dingbat.gif

Robert Tracinski[Thu, Feb 12, 2009 at 10:30 AM] After presiding over two failed wars—in Lebanon in 2006 and in Gaza over the past few months—the Kadima Party should have been expunged from Israeli politics in Tuesday's election. Instead, Kadima got slightly more votes than the hawkish Likud.
To be sure, this is partly because the right's vote was split between Likud and the even more hawkish Yisrael Beiteinu party. As a result, it looks as if Likud's Benjamin Netanyahu will become the new Israeli prime minister.
This election result reveals a dangerous indecision that has become deeply ingrained in Israel's political culture. It is a nation that cannot decide whether it has a right to fight for its existence.

Robert Tracinski , Editor of the TIADaily.com.

storyend_dingbat.gif

דר גבריאל בן עמי[Fri, Feb 13, 2009 at 4:08 PM] עשר השנים האחרונות בהן נאלצנו להלחם באינתיפאדה שנייה, בחרנו לעקור את התיישבות גוש קטיף הפורחת וספגנו אלפי רקטות מרצועת עזה הנשלטת בידי תנועת חמאס אשר נבחרה על ידי רוב העם הפלסטיני כנציג הפוליטי המוסמך והלגיטימי שלה לימדו אותנו דבר חשוב: כל נסיגה וכל ויתור על חלקי מולדת וכל התפשרות על הערכים הבסיסיים של הציונות מתבטאים בדבר אחד בלבד, יתר תוקפנות מצד אויבנו וערעור על עצם קיומנו.
אני סבור שההתפכחות המתחייבת מקונספצית אוסלו תבהיר לנו מחדש את מה שאין הפוליטיקאים שלנו מוכנים לומר לעם. אין לנו ברירות בין טוב לרע אלא ברירה בין רע לרע יותר. בין כניעה וקבלה של טרור יומיומי אשר פוגע בחיינו לבין שימוש בכוח הצבאי שלנו להבטחת בטחוננו.
השלום איננו משאת לבה של הציונות אלא יעד שיש לשאוף אליו לכל היותר כמשאת לב. ביצור מדינת ישראל, חיזוק עוצמתה המדעית, כלכלית וחברתית היא מטרת הציונות. ומעל לכך, הבטחת הבית הלאומי היהודי לכל היהודים באשר הם.
נקווה שיהיו לנו פוליטיקאים מנהיגים שידעו לומר ביושר לעם שלא מחכות לנו שנים קלות. אם חפצי חיים אנו ואנו מאמינים בזכותנו לחיים לאומיים יהודים וריבוניים כאן, עלינו להתאזר בסבלנות.
אבותנו חיכו אלפיים שנה עד שהתחדש הקיום הלאומי היהודי בארץ ישראל. הבה נלמד מהסבלנות שלהם ונבין שגם אם נצטרך להלחם כאן עוד 1000 שנה, הארץ הזאת שלנו היא ובסופו של דבר עוצמנו תנחיל לנו אותה ארץ ישראל נקנית ביסורים נאמר. כנראה שאין מנוס מזה. אם שואפי חיים אנו נדע להתמודד עם כך.

ד"ר גבריאל בן עמי, מכללה אקדמית ספיר

storyend_dingbat.gif

Melanie Phillips[Fri, Feb 13, 2009 at 9:39 PM] It is simply astounding that at this fateful juncture in Israel's history, when what is needed above all is a strong and stable government to take the excruciatingly difficult decisions that are required to meet a geopolitical crisis of unparalleled and extraordinary complexity, such bargaining has to go on with cranks and marginal lobby groups who hold the balance of power. Israel has the most extreme form of proportional representation in the world. As a result, the most threatened nation in the world produces governments least able to cope with such a systemic existential threat, because they are permanently in hock to some fringe group or other plugging its own parochial agenda and holding everyone else to ransom. Madness.

Melanie Phillips, Journalist and author

הוספת תגובה