בועז ארד בתכנית הרדיו של אבי רצון, "רצון חופשי"

שירות אנכי | 30 במרץ 2012

ביום ה' האחרון, 29 במרץ 2012, התקיים ראיון בתכנית הרדיו "רצון חופשי" עם אבי רצון בתחנת "רדיו ירושלים". הראיון נערך בעקבות פרסום דו"ח בנק ישראל שחלקו הקטן אשר פורסם באופן נרחב בתקשורת טען כי על הממשלה לעשות יותר לסגירת פערים סוציו אקונומיים בישראל. הראיון נערך מייד לאחר ראיון עם מומי דהן, ראש בית הספר למדיניות באוניברסיטה העברית שציטט את העמדה לפיה 20% מאזרחי ישראל מצויים מתחת ל"קו-העוני" וטען כי הפערים והעוני בישראל הם בלתי נסבלים וטוב שבנק ישראל הצטרף "למחאה החברתית".

מייד לאחר פרסום דו"ח בנק ישראל לשנת 2011, הוצפו העיתונים בכותרות צעקניות על כך ש"הממשלה מגדילה את הפערים החברתיים" בישראל וכי עליה "לעשת יותר לצמצום הפערים". בכותרות אלו עושה התקשורת שירות דב לקוראיה על ידי בחירה סלקטיבית של הקטע השולי בדו"ח והפחות אמין שלו, ללא ביקורת, ונסיון להפוך אותו לסכסוך מתוקשר שיעורר הדים. ואכן הוא עורר הדים – אך כאמור, לא תרם להבנתם של אזרחי ישראל את מצבנו.

שתי נקודות מרכזיות בהן בנק ישראל טועה ומטעה הרי הן לפניכם:

א. הבנק תורם מצידו להגדלת יוקר המחייה והפערים במדיניות פיחות ערך השקל שהוא נוקט (למי ששם לב, בראיון עצמו בילבלתי בין השקל לדולר), אולי נדמה למנהלי הבנק שהם "מצילים" את היצואנים – אך בפועל מתייקרות כל התשומות המיובאות ובכללם אנרגיה וגוררות עליות מחירים במשק במקום הוזלות שהיו מתרחשות אם השקל היה מתחזק. בנוסף יוטל נטל כבד על אזרחי ישראל לממן את ההפסדים אותם צובר הבנק כתוצאה מהשקעות הפסדיות בדולר. כאן גם נמצאת הכתובת למוחים נגד התייקרות הדלק – לא במדיניות נגד איראן.

ב. באשר למדדי העוני והפערים מדד הבנק הסתמך על סקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וזה הוא סקר לא אמין. (הד"וחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים זאת כאשר באותו הדו"ח מוצגות הוצאות משפחה ממוצעת בישראל ככאלו שעולות על ההכנסות וזאת לאורך שנים). מלבד זאת משתמש הבנק במדד ג'יני המתייחס להכנסות לפני מיסים, גורם שהינו כבד משקל בישראל ופוגע מאד במשתכרים שכר גבוה. תוצאת בדיקות אלו מובילה בהכרח לתוצאות מוטעות והפצת נתונים שגויים לעיתונות.

מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, אמרה לאחרונה: "בקרב חרדים וערבים קיים תת-דיווח משמעותי של ההכנסות, העוני אצלם נמוך בהרבה ממה שמתפרסם".

התייחסות זאת והביקורות שהעלינו גם באנכי נבדקו לאחרונה כאשר הביטוח הלאומי ערך סקר הוצאות משפחה (שהוא אמין יותר מסקר הכנסות) ואז התברר ששיעורי העוני האמיתיים בישראל נמוכים ב-40% מאלה שאנו מכירים. כלומר רק 12% ממשקי הבית נמצאים מתחת לקו העוני ולא 20%, כמו שחשבנו עד כה. נתון חדש זה ממקם אותנו פחות או יותר במרכז טבלת העוני בעולם המערבי, ולא בפסגה.

העובדות הן שהעניים בישראל הולכים ומשפרים את מצבם האובייקטיבי בעשור האחרון. עובדה נוספת היא שדו"חות המתפרסמים בתקשורת בנושא, ללא כל פרשנות ביקורתית מטעים את הציבור גם בהקשר להיקף העוני האובייקטיבי וגם בהקשר להיקף המעורבות בשוק העבודה.

באשר להיקפי השתכרות עולה ממחקר שערך לאחרונה הבנק העולמי מגלה שהיקף הפעילות הכלכלית האמיתי בישראל גבוה ב-23% מהפעילות המדווחת.  בהקשר לדיווח על עבודה הרי הנתונים הרשמיים מראים כי  בקרב החרדים, 60% מהגברים אינם עובדים, וזה שיעור שגבוה פי שלושה מהשיעור שהיה קיים כאן לפני שלושים שנה (21%). בקרב הערבים, 27% מהגברים אינם עובדים, ואצל הנשים הערביות המצב חמור הרבה יותר: 70% אינן עובדות. שני נתונים אלו משפיעים זה על זה כמובן.

 יש  לציין שבמסיבת העיתונאים הנגיד הציע את התרופה הלא נכונה למצב על ידי הצבת דרישה לממשלה להוסיף ולהתערב בשוק על מנת לצמצם פערים… התרופה נמצאת בכיוון ההפוך על ידי שיחרור השוק, הפרטת כל קרקעות המנהל וביטולו, ביטול מיסי ייבוא ומתן האפשרות להורדת מחירים על כל המוצרים בשוק.

לדוגמא: הפחתת מיסים גם תוריד את המוטיבציה לנהל כלכלה שחורה ומצד שני תגדיל שגשוג ואת הכנסות הממשלה.

 

ובאשר לעוני האמיתי? למי שבאמת רוצה לדעת מה מצב העניים האמיתיים – הנתונים מראים כי עני ממוצע לפי דוח הביטוח הלאומי הוא אדם שיש לו טלפון נייד ומחשב ביתי, וטובים הסיכויים שהוא מתגורר בדירה בבעלותו, ותך שנתיים עד חמש יהיה לו חיסכון פנסיוני. פערים חברתיים אינם סיבה לקנאה ושנאה ולהגדלת קצבאות אלא לתקווה, שאדם המשתכר פחות יוכל להשתכר יותר עם רכישת כישורים בשוק העבודה ועם האצת הצמיחה במשק.

 מדדים המראים שיפור במצבם של העניים (מתוך נייר עמדה של ירדן גזית ממכון ירושלים לחקר שווקים דו"ח מצב העניים בישראל):

 

המדד

השינוי

קו העוני של משפחה בת חמש נפשות

גידול ריאלי של 10.5% בשנים 2002-2008

ההכנסה הפנויה הריאלית לנפש בחמישון התחתון

עלייה של 8.2% בשנים 2002-2008

תחולת העוני לפי ההכנסה הדרושה לרכישת סל צרכים חיוניים

ירידה של 29% בשנים 2003-2008

תחולת העוני המוחלט (לפי רף הכנסה קבוע)

ירידה של 18.8% בשנים 2004-2008

תחולת העוני המוחלט בקרב ערבים

ירידה של כ-15% בשנים 2003-2008

מספר המוגדרים "עניים" שהכנסתם הריאלית גבוהה מקו העוני ב-1997

כ-600,000, שהם כ-38% מן המוגדרים "עניים"

שיעור המשפחות עם מנוי לאינטרנט בעשירון התחתון

עלה פי 11, מ-2.5% ב-2001 ל-27.6% ב-2008

שיעור הבעלות על דירות בעשירון התחתון

עלייה של 12.5% בשנים 2001-2008

תוחלת חיים בלידה של ערבים

עלייה של 2.9 שנים בממוצע לנשים ו-1.8 שנים לגברים בשנים 2001-2009

 לסיכום, צפו בפרשן הכלכלי של עיתון "הארץ", מר נחמיה שטרסלר, במעמד קבלת פרס לתקשורת כלכלית מצטיינת המספר כיצד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנפקת מידי שנה את הכותרות לעיתונים המפרסמים את המסר: "גם עובדים וגם עניים"….

 

 

 

אם טרם הצטרפת לקבוצת הפייסבוק של ידידי אנכי – כנסו לכאן. מידע שוטף, סרטי וידאו בלעדיים ועוד….

הוספת תגובה