הבנקים הממשלתיים בארה"ב "הולאמו"

מאת יעקב ר. | 8 בספטמבר 2008 פורסם לראשונה ב"קו ישר"

המטרה שלשמה הוקמו שני ענקי המשכנתאות, פאני מאיי ופרדי מאק, בחסות הממשל האמריקאי היתה לעודד הלוואות משכנתא ללווים שאינם מבוססים כלכלית. המשימה הושגה וגם התוצאות המתבקשות לא איחרו להגיע – וכעת נראה כי הממשל הפדרלי יסיים את המהלך בכיסוי של 200 ביליון דולר של הפסדים על ידי כספי מיסים. הפרשנים ממחזרים את סיסמאות "כשל השוק" ו"סוף הקפיטליזם" ובכך מבטיחים לנו, כי במקום הפרדה של הממשל מהכלכלה (דהיינו; קפיטליזם), נקבל "סיבוב" נוסף של הממשלות על חשבון מיסינו בעתיד.

"ארה"ב: שני ענקי המשכנתאות יולאמו". זועקת הכותרות (בגל"צ.) איך אפשר להלאים בנק שהוא מלכתחילה ממשלתי ? עושה רושם שהכתב (מתן חודורוב) אינו יודע על מה הוא מדבר.

יותר גרוע מזה – בימינו לוקח בדיוק 5 דקות לקרוא (למשל בויקיפדיה) וללמוד את הנושא. זה יותר מדי טרחה בשביל הכתבים שלנו. הם לא מרגישים צורך לדעת משהו על הנושאים שהם כותבים עליהם.
גם המרואיין, ד"ר דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, כך שאפשר אולי לסלוח למתן חודורוב.

נגיד בנק ישראל לשעבר, דוקטור דוד קליין, סבור כי האירועים האחרונים מלמדים על מהפך במדיניות הממשל האמריקני ביחס למשבר הכלכלי, אולם עם זאת, הוא מסביר כי הגישה הקפיטליסטית לא נזנחת, והיא עדיין הדרך הנכונה לניהול השווקים.

גם הכותרת ב ynet זועקת: "פאני מיי ופרדי מאק הולאמו באופן רשמי"

הכתבים טוענים שפרשת פרדי ופאני מלמדת על כשלון הקאפיטליזם, ועל ההכרח של הממשלה להתערב כדי להציל את הבנקים והכלכלה מכשלים של השוק החופשי.

בדיוק ההיפך הוא הנכון. הפרשה של פשיטת הרגל של שני הבנקים שאלה מלמדת על כשלון ההתערבות הממשלתית בשוק החופשי.

פאני מיי (Federal National Mortgage associacion ) נוצר על ידי ממשלת ארה"ב בימי המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה 1930 – כדי למלא מטרה "סוציאלית" – להקל על אנשים "עניים" לקבל משכנתאות.

It is a government-sponsored enterprise (GSE) chartered by the United States Congress and is aligned with national policies to support expanded access to housing and increased opportunities for homeownership.

זאת חברה "בחסות הממשלה", פועלת על פי זכיון מהקונגרס, על פי מדיניות לאומית להגביר ולאפשר "בעלות על בתים ודירות"

כנ"ל פרדי מאק:

The Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) , commonly known as Freddie Mac, is a government sponsored enterprise (GSE) of the United States federal government. It is a stockholder-owned corporation, authorized to make loans and loan guarantees

זו חברה "בחסות הממשלה" שנוצרה על ידי תחיקה של הקונגרס ב 1970, גם היא במטרה להקל על האנשים קבלת משכנתאות, על מנת לעודד בעלות על הבתים והדירות, היא פועלת על פי חוק של הקונגרס.

שתי החברות הם יצורים של הממשלה – הם אינן חברות פרטיות שנוצרו על ידי יזמים פרטיים. אמנם מניותיהן נסחרות בבורסה ונמצאות ברובן בידי גופים מוסדיים, ולא ישירות בידי ממשלת ארה"ב. אולם בכל זאת אלו חברות ממשלתיות, הוקמו על ידי הממשלה, נועדו לשרת מטרה "סוציאלית" (לאפשר לאנשים לרכוש דירות), וקיבלו, הן במפורש והן במרומז, ערבות ממשלתית לעסקיהם, וגישה חופשית לאשראי ממשלתי (כסף מודפס). הן פועלות לא על פי כללי השוק החופשי אלא על פי תקנות ממשלתיות.

פרדי מק ופאני מיי הם בנוסף לכל – מונופולים בחסות הממשלה – לבנקים אחרים לא ניתנה, לא גישה חופשית לאשראי ממשלתי, ולא ערבות ממשלתית. שני הבנקים נועדו לרכוש משכנתאות מבנקים אחרים, ובכך לשחרר כספים למתן משכנתאות נוספות. הם החזיקו חלק מהמשכנתאות שקנו, וחלק אחר מכרו למשקיעים אחרים בצורה של ניירות ערך הנסמכים על משכנתאות, אבל עם ערבות למקרה של אי פרעון, ערבות של הבנק, וערבות מרומזת של הממשלה.

ההתערבות הממשלתית הזו, ביצירת שני הבנקים האלה, היא הסיבה הראשית למשבר הנוכחי. ה"הלאמה" של הבנקים הממשלתיים האלה שתעלה למשלם המיסים האמריקאי עשרות מיליארדי דולרים – היא התוצאה הבלתי נמנעת של ההתערבות הממשלתית שירצה את הבנקים, ולא "כשל שוק".

ממשלת ארה"ב, בהקמת הבנקים האלה בעבר, יצרה מצב שניתנו משכנתאות לכל דורש מבלי לבדוק את היכולת הכלכלית של המבקש לעמוד בתשלומי ההחזר. הבנקים הפרטיים שנתנו בפועל את המשכנתאות לא היה להם מניע לבדוק את כשירות הלווים, כי הם מיד העבירו את המשכנתא לפאני או פרדי (אחרי שגבו את עמלותיהם), ולא לקחו על עצמם כל סיכון. הסיכון הועבר כולו לפאני ופרדי, כלומר – לממשלת ארה"ב. על ידי מתן משכנתאות ללא הבחנה נוצר בעצם המשבר שבו אנו נמצאים, כאשר, כצפוי, האנשים לא משלמים את המשכנתאות.

אם הממשלה חושבת שטוב שאנשים ירכשו דירות, גם כאלה שאין להם כסף, אז היא צריכה לרכוש את הדירות בשבילם מכספי משלם המיסים, ישירות. פה היה נסיון "התחכמות" – נסיון ליצור יש מאין, דירות לכל מבקש, מבלי שהדבר ישתקף במיסים ובתקציב הממשלה. כל הנסיונות המלאכותיים האלה נועדו לכשלון. אין חוכמות בכלכלה, ואין ארוחות חינם. כעת ישלמו משלמי המיסים של ארה"ב את מלוא ההוצאות, עם ריבית דריבית, על ידי הזרמת כספים ממשלתיים ל"הצלת" החברות הממשלתיות ש"הולאמו".

כינוס נכסים ולא "הלאמה"

פרשנים וסוציאליסטים למיניהם הרבו לדבר על ההלאמה של הבנקים פרדי מק ופאני מיי בידי ממשלת ארה"ב ועל כשלי השוק שחייבו זאת. כתבתי על כך מעל, אבל טעותם היא יותר בסיסת. לא רק שאין הם יודעים ואינם טורחים לברר את מהותם של הבנקים ה"פרטיים" (ממשלתיים) הספציפיים האלה ש"הולאמו" כביכול. הם גם אינן מבינים את המושג "הלאמה".
ההשתלטות של ממשלת ארה"ב על שני בנקים ממשלתיים אלה, ועל בנקים אחרים שבאמת היו פרטיים (הגדול מביניהם ביר-סטרנס) איננה הלאמה אלא כינוס נכסים.

הלאמה היא תהליך בו המדינה משתלטת בצורה שרירותית על עסק תקין ופעיל, על עסק המניב רווחים, על עסק פרטי שיש לו ערך ונכסים ורווחים. מטרת ההלאמה היא – להעביר את כל הרווחים של העסק לממשלה. הלאמה היא כמו שוד בצהרי היום, המבוצע לא בידי פושעים רגילים אלא בידי הפוליטיקאים. דוגמאות להלאמות: המשטרים הקומוניסטיים הלאימו את כל הנכסים שהיו בבעלות פרטית. הלאמה תעלת סואץ בידי נאצר, מידי החברה שבנתה והפעילה אותה, הלאמת שדות הנפט בידי הממשלה הסעודית בשנות ה 50 … וכו'.

לעומת זאת קיים תהליך כינוס נכסים שגם בו יש אקט של השתלטות המדינה (באמצעות כונס נכסים שממנה בית המשפט) על נכסיה של חברה פושטת רגל. הדבר קורה כאשר חברה אינה עומדת בהתחייבויותיה הכספיות לנושים, כלומר כאשר חובותיה גדולים מנכסיה וערכה הריאלי הוא שלילי. ההשתלטות נועדה להגן על הנושים, להציל את נכסי החברה שנותרו ולמנוע מהבעלים לשים יד על נכסים ששייכים בדין לנושים. ההשתלטות הזאת אינה הפרה של זכויות הקניין של הבעלים אלא הגנה על זכויות הקניין של הנושים וסיע המדינה בגביית חובות ואכיפת חוזים. כינוס נכסים הוא תהליך לגיטימי ונחוץ, בו המדינה מתערבת ומסייעת למימוש זכויות הקניין של הנושים. גם במשטר קאפיטליסטי טהור יש למדינה תפקיד חשוב בקיום מסגרת חוק ומשפט השומרת על הקניין הפרטי ומסייעת בקיום חוזים בין אנשים פרטיים, באמצעות מנגנוי הכפייה של מערכת המשפט.

ההשתלטות של ממשלת ארה"ב על הבנקים באה אחרי שהבנקים לא היו מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם, ולכן הם לא היו עסק בעל ערך, המניב רווחים. הממשלה לא השתלטה כדי ליהנות מהרווחים. הממשלה השתלטה כדי למנוע מהציבור הפסדים יותר גדולים. הממשלה למעשה השתלטה על הפסדים ולא על רווחים. ההפסדים הם של ציבור הנושים ולא נכסים של בעלי הבנקים. אמנם, מבחינה פרוצדורלית, לא היה כאן הליך רגיל של פשיטת רגל, המתבצע תחת פיקוח מערכת המשפט. כינוס הנכסים נעשה על ידי צו שרירותי של הממשלה באמצעות הבנק המרכזי, המפקח על הבנקים, ולא באמצעות כונס נכסים. אך במהות העניין – יש לנו כאן מעשה של כינוס נכסים שהוא שונה בתכלית ממעשה השוד השרירותי ששמו "הלאמה".

במעשה זה יש בכל זאת התערבות ממשלתית בלתי לגיטימית בתהליכי שוק. אבל ההתערבות אינה בעצם ההשתלטות על הבנקים (ה"הלאמה" כביכול). ההתערבות היא בהתחייבויות שהממשלה לוקחת על עצמה, להגן על הנושים מכל הפסד, בהעברה של כספי מיסים לנושי הבנקים. הנושים זכאיים בהחלט לכל אגורה מנכסי הבנק שכשל, אבל אין להם זכות לכספי המיסים – אותם מבטיחה הממשלה להעביר להם.

ההתערבות הממשלתית בבנקים היא, לדעתנו, לא רצוייה, אבל היא איננה הלאמה.

הוספת תגובה