נכתב עבור "חדשות בן עזר"

יצא מן הארון

עיתון "הארץ" יצא מן הארון. במאמר המערכת שפורסם ב-5.2.09 קרא העיתון שלא להצביע למר"צ. מר"צ, אליבא דמיבצר הקפיטליזם הדה-מרקרי, אינו שמאלני מספיק. ובמה חטאה מפלגתה הלא מספיק שמאלנית של זהבה גלאון? בחטא הנורא של תמיכה רפה ומסוייגת בצעד הראשון של מבצע "עופרת יצוקה". הפשע הלא יסולח הזה מתייג את מרצ כמפלגה ימנית, פסולה למאכל אדם.

מבצע "עופרת יצוקה" על כל שלביו, כולל אלה שלא בוצעו, הוא מלחמת מגן מובהקת, מבצע שאין צודק ממנו. מר"צ לא תמכה במבצע, אך תמכה בעיקרון בתגובה כלשהי על פשע המלחמה המתמשך, של ירי קסאמים בלתי נפסק על האוכלוסיה האזרחית בדרום הארץ לאורך שנים. מי שמתנגד לתגובה כזו, מעיד על עצמו שהוא מתנגד עקרונית לעצם זכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל.

אם לא מפלגת הימין מר"צ, מיהי מפלגת השמאל הראויה לתמיכתו של  "הארץ"?  אכן, סקופ עולמי, יציאה מן הארון של תופעה ייחודית רק לישראל; שופר הימין הכלכלי – חברתי הקיצוני ביותר, תומך במפלגת שמאל קיצונית, שמרכזה היא המפלגה הקומוניסטית, בשל סיבה אחת – היותה מפלגה אנטי ישראלית. ואולי תמיכתו של "הארץ" היא דווקא לרע"ם תע"ל או לבל"ד?

בעצם, זה לא צריך להפתיע. הרי אך שבוע קודם לכן הטיף מאמר המערכת של "הארץ" לשלול פרנסה מקצינת צה"ל, בשל השתתפותה במבצע. ובמשך כל ימי המבצע, העמיד העיתון עמודים שלמים לתעמולה חמאסית מובהקת, פרי מקלדותיהם של "העיתונאים" גדעון לוי ועמירה הס.

יציאתה של מערכת "הארץ" נגד מר"צ, מהווה ציון לשבח למפלגה זו.  

***

תשובתי לאורי ול"חדשות בן עזר"

הי אורי,
 
עיתון הארץ והדעות המובעות ממאמרי המערכת שלו רחוקות מתפיסת הקפיטליזם "הקיצוני" (כלומר העקבי) ואי הבנה רבה קיימת בכלל לגבי משמעות התיאוריה הקפיטליסטית. אני משוכנע כי גם גיא רולניק עורך דה-מרקר היה מתקשה למצוא עצמו חותם על מאמרי המערכת של העיתון שבצילו הוא חוסה.
 
התפיסה הימנית קפיטליסטית העקבית מחזיקה בכך שחיי-האדם הם שלו בזכות (כלומר: בעיקרון מוסרי ומטבעו), שזכות זו שייכת לפרט, שלחברה כשלעצמה אין כל זכויות, ושמטרתה המוסרית היחידה של ממשלה היא הגנת זכויות-הפרט.
 
מכך נגזרת השיטה הקפיטליסית הגורסת כי פירות היצירה שייכות לפרט ולא לכלל.
 
דווקא איין ראנד, שאין לייחס לה נטיות שמאליות, היא  שניסחה את העקרונות מעל ותמכה במעשה הציוני ובמדינת ישראל על בסיס עקרונות התרבות, החירות והקידמה שהביאה הציונות בכנפיה לאיזור ולעולם.
 
בידידות,
 
בועז ארד, עורך "אנכי"
www.Anochi.com
הערה: מאמרה של איין ראנד "זכויות אדם" המגדיר את עקרונות זכויות האדם והבסיס הפילוסופי של הקפיטליזם מוצג לראשונה לקריאה חופשית בעברית כאן.
 
 

הוספת תגובה