חברה מביאה חברה

ד"ר אברהם בן-עזרא,  20 ביוני 2008

המועמדת של שרת החוץ גב' צפורה לבני לכהונת שגרירת ישראל באו"ם היא יולי תמיר.

חברה מביאה חברה,

שרה מביאה שרה,

צרה מביאה צרה.

יש לדעת: מינוי זה רחוק מלהיות מקצועי, בספק אם הוא פוליטי, ואולי הוא מינוי חברי.

מינוי מקצועי צריך לקחת בחשבון את התפקיד ואת המועמד ולבדוק בקפדנות האם יש התאמה ביניהם, ובמקרה הנדון – האם המועמד המועדף הספציפי מעוניין בכלל בתפקיד והביע את משאת נפשו לקבלו בעבר.

כך הם הדברים במיוחד במינוי רגיש זה, אשר ללא להט כשל אבא אבן ובנימין נתניהו – אי אפשר להצליח בו מול הקהיליה הבינלאומית התוססת.

ולא הבעה של כמיהה לתפקיד בדיעבד, כדוגמת אברהם בורג שלאחר שנדחק לתפקיד יו"ר הסוכנות – גילה כי תפקיד זה היה מאז ומעולם משאת נפשו הסמויה, אף על פי שמעולם לא הביע כמיהה זו לפני שהוצע לו התפקיד, עד אשר נטש אותנו לטובת צרפת.

לא בדיעבד – כי אז נקבל התאמה מהסוג של פרץ – ומשרד הביטחון, וכבר נאמר כי פרץ לפני מינויו [ובעצם, גם אחרי] מעולם לא הביע התעניינות בביטחון, לא כתב מאמר או ספר בנושא הביטחוני, לא התראיין ולא הרצה דברים, לא הביע דעה ולא הצהיר על משאלה, אלא פתאום הוצנח לתפקיד שר הביטחון – ונכשל, כישלון ידוע מראש.

כך גם יולי תמיר – מה לה ולייצוג ישראל באו"ם?

מבית המדרש של שלום עכשיו, לא יכול לצמוח מנהיג בעל להט היוצא מגדרו כדי להגן על מדיניות ישראל ויחסיה כלפי כנופיות הטרור, אפילו בפעילות המצומצמת דהיום, קל וחומר כאשר תידרש פעילות יותר אינטנסיבית, שמא התקפית ואולי מלחמתית.

אז מי יגן על ישראל וישכנע את האומות כי עמנו הדין והצדק – שלום עכשיו? יולי תמיר? היא בכלל מסוגלת לכך? היא בכלל רוצה? מי ייהנה מהנאומים שלה באו"ם – אוהבי ישראל או אחרים?…

סטטיסטית, מינוי מקצועי צריך להיעשות תוך בחירת מעומדים מחוץ לממשלה ואף מחוץ לכנסת, כי בממשלה 20-25 שרים ובכנסת 120 חברים, לעומת אלפים המצטופפים בחוץ: באקדמיה, במנגנון הממשלתי והציבורי, בעסקים, ועוד.

אבל הסטטיסטיקה לא עובדת כשיש חברים.

אולי היפוכה של חברות נמצאת כאן, וגם זהו שיקול זר ואגואיסטי באותה מידה – שמא התחזית של ציפי לבני היא, כי היא תעזוב את תיק החוץ עקב הנסיבות, ואז גם תוריש ירושה לא קלה ליורשה וגם תרחיק מסביבתה הקרובה דמות נשית דומיננטית העלולה לנגוס בתשומת הלב המגיעה לה.

בכל תשריט ולפי כל השערה, יולי תמיר כשגרירת ישראל באו"ם זה בערך כמו אברהם בורג כיו"ר הסוכנות היהודית וכעמיר פרץ כשר הביטחון.

הוספת תגובה