המנצחים עייפים

מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא | 17 בינואר 2009

מדינת ישראל מונהגת בידי מנהיגים עייפים ורודפי שלום, אפילו שלום-מעט, אפילו שלום חד צדדי, כמו ההתנתקות…

הגיבורים המנצחים עייפים, רוצים לחזור הביתה, ומתחננים בפנייה נואשת אל האויב המובס – אנא, הרפה, בבקשה…

ואין הכוונה כאן לחיילי צה"ל – אלא למנהיגיהם; שר הביטחון כבר זמן רב מבקש לעצור את הלחימה ולנצור אש, וכזכור, הוא היה גם נגד הכניסה הרגלית לרצועה.

אלה מנהיגיך ישראל.

והחמאס – בצדק, מבחינתו – מציב תנאים, כמנצח.

במצב כזה לא נוכל לבוא בטענות כלפי החמאס על שיפרש את המלחמה כניצחון שלו, הא ראיה, ישראל היא אשר מבקשת לנצור אש, וברור כשמש מי הצד המבקש בקשה כזו – המנצח או המובס. כפועל יוצא מפרשנות לגיטימית של החמאס את נצירת האש החד צדדית, עליה הוחלט בישיבת הממשלה המוזרה ביותר בתולדות ההחלטות לגבי המלחמות מאז קום המדינה, כנופיות הטרור יחדשו את ירי הטילים למדינת ישראל כמימים ימימה, כי זה מה שהכנופיות יודעות לעשות, ואת זה הן יעשו כי בכך הן עוסקות בשגרת החיים שלהן.

אלא שיתכן, כי חידוש הירי יתחיל לאחר שצה"ל ייסוג, מתוך הבנה כי כמו בלבנון כך גם כאן, מדינת ישראל קצרת סבלנות ואין לעורף אורך נשימה.

משמע, הטרור יתחדש. אמנם יש סיכוי כי כנופיות הטרור יחזרו לשגרת עבודתן כבר ברגע שישראל תנצור אש, אולם כדי להטעות ולשסות את השמאל בעם – יש סיכוי סביר כי יתאזרו בסבלנות כמה ימים.

החמאס שלוו ורגוע. ההרוגים מעניינים אותנו יותר מאשר אותו. ההריסות – ישוקמו, ישראל תספק בכל מצב – אפילו תוך כדי מלחמה – כסף, דלק, גז, חשמל, מזון, תרופות וכל טוב לחמאס [במוצהר – לאזרחים, אך למעשה, וביודעין – ממש לטרוריסטים מהכנופיות, שלא יהססו לשדוד את הכול וברוב טובם להעביר את מה שהם ירצו לאזרחים].

ולא רק מדינת ישראל תשקם את ההריסות ברצועת עזה על חשבון משלם המסים הישראלי, דבר שבין כה עולה למשלם המסים הישראלי ממון רב בכל תנאי כאמור, אלא גם נדיבי אירופה יזרימו סיוע, והסיוע מאיראן לא יבושש לבוא ככיסוי [תרתי משמע] להעברת אמצעי לחימה יותר משוכללים, בעלי טווח יותר ארוך, להבהיר, גם עד דימונה.

כאן המקום להזהיר כי הפסקת האש – גם בהסכם לטווח ארוך – היא שגיאה גורלית למדינת ישראל וסיכון ביטחוני מובהק. כל ההסדרים של חסימות מעברים ברוב טובו של האו"ם, בסיוע אדיב של חוסני ממצריים או חוסיין מארה"ב – הם הסדרי שווא וכיסויי סרק לאלה ממנהיגי ישראל המייחלים לנסיגות ולהתנתקויות מבית היוצר של קדימה והעבודה.

עוד יש אפשרות לבטל את הפסקת האש, וטוב לישראל יעשה החמאס אם יטעה מבחינתו וימשיך בשיגור הטילים כדי לאלץ את מדינת ישראל להכריעו ולהשפילו עד דק.

במצב של הפסקת אש – החלום על הכרעת החמאס, כפי שהיה צריך ואפשר לעשות – נגוז.

ההנהגה הישראלית – המנצחת – עייפה ומובסת.

הסיסמא השקרית, השגויה והמטעה, המשלה את העם היא – שלום.

אפילו שלום קצת,

אפילו שלום חד צדדי.

כפי שיש התנתקות חד צדדית, כך יש גם שלום כזה.

המצאה ישראלית, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים תומכי טרור.

הוספת תגובה