פורום ותיקי מלחמת העצמאות
ת"ד 21131, תל-אביב 61211     ערב יום הכיפורים התשס"ט

לכבוד                                                                   

ממשלת ישראל
קריית הממשלה, ירושלים

הנדון: שחרורו המיידי של גלעד שליט

שרים נכבדים:

אנו, ותיקי מלחמת העצמאות, הזוכרים את המחיר ששילמנו להשגת ריבונות למדינה יהודית בארץ-ישראל, רואים בחרדה כיצד אלה שקיבלו את המדינה על מגש של כסף מוכנים להקריב את ריבונות המדינה על מזבח אמונות טפלות, המובילות להחלטות מדיניות קטלניות.

מזה שנתיים, מנהלים אנשים המתהדרים בתואר "אנשי רוח" שטיפת מוח המונית למען כניעה של המדינה לתכתיבים של מרצחי החמס, תמורת שחרורו של חייל ישראלי שנחטף משטח ישראל, תוך הפרת  החוק הבינלאומי ומחויבות הרשות הפלשתינית כלפי ישראל. ממשלת ישראל נגררת אחר נוסחה פסולה זו של כניעה לארגון טרור, מבלי לבחון אלטרנטיבות, המקובלות בעולם, לאילוץ האויב לשחרר את החטוף. להתנהגות זו אין  סיכוי להשיג תוצאה חיובית אלא רק להעלאת כוחו ומעמדו של ארגון הטרור.

מזה שנתיים נמנעתם מלהציג אולטימאטום למנהיגי רצועת עזה, בשפה המקובלת בעולם, עם איום ברור על אמצעי הקיום שלהם, תוך הזמה מראש של גלי ההסתה שהם ינסו להפיץ בעולם, בעזרת פברוק עלילות דם מהסוג של "רצח מוחמד א-דורה" ו"טבח כפר קאנה". ואם לשם כך צריך להחליף את האחראים להסברה במשרד החוץ ובדובר צה"ל – הגיע הזמן לעשות זאת. למטרה זו אין צורך לשלוח אף חייל שלנו לתוך רצועת עזה ולא לירות אף פגז לשטחה.

מצ"ב מאמר שקיבלתם בזמנו, עם פרסומו בעיתונות האלקטרונית, והגיע הזמן שתקיימו בעקבותיו דיון – לא רק על "המחיר" שעלינו לשלם לאויב אלא – על המחיר שעליו לשלם עבור פשעיו, ואין זה מוגזם אם תדרשו, בנוסף לשחרור החייל, גם פיצוי כספי על תקופת מאסרו הלא חוקי, כשכל יום נוסף של שבי מוסיף סכום מרתיע לגובה הפיצוי.

דיון באלטרנטיבות לפני קבלת החלטה הוא כלל ברזל בניהול תקין, וגם החוק קובע שהחלטה שלטונית שהתקבלה ללא דיון כזה היא החלטה שרירותית, שהיא עבירה בפני עצמה של מקבלי ההחלטות. 

ערב יום הכיפורים של התשס"ט, אנו מצפים שתתעשתו, תצאו מהקיבעון המחשבתי, ותעשו בנחישות לתיקון המעוות.


בשם פורום ותיקי מלחמת העצמאות של ישראל
(לפי סדר המספר הצבאי בצה"ל): –

5428 עוזי דוד, 7796 אריה חזון,   7825 יוסף דוריאל,   16442 יוסף זילברמינץ,   107241 דוד הגואל,    127032 שלמה ירקוני,    158308 מרדכי בן-חורין,    457161 אריה זריצקי.

הוספת תגובה