"מכל שטחי הפעילות האנושית, המדע הוא הפחות מושפע מאלימות – עובדות המציאות אינן מקבלות פקודות"

איין ראנד, ["Apollo 11," Voice of Reason, 169.]

הוספת תגובה