הדת הירוקה של ארדן

מאת בועז ארד | 29 בדצמבר 2011

השר ארדן מקדם "אנרגיות מתחדשות" ומדבר גבוהה, גבוהה על קידמה ועתיד יותר טוב ונקי. אך אלו מילים ריקות מתוכן. מתקן סולארי שאינו מפיק הרבה אנרגיה, וגם את זו הוא מפיק שעות מעטות ביממה, ובמחיר גבוה – אינו מייצג קידמה אלא רגרסיה, בזבוז משאבים לריק.

"אני גאה להשתייך לדת הזאת," כך מעיד על עצמו השר גלעד ארדן במאמר דעה במעריב עסקים (שהתפרסם ב28 בדצמבר ) במענה לכינוי "הדת הירוקה" בה השתמש רותם סלע, כתב העיתון במאמר שסיקר את העליות הצפויות במחירי האנרגיה כתוצאה מהלחץ הבלתי פוסק של הירוקים וארדן להפעיל מקורות אנרגייה "ירוקים" בישראל.

וכמו מאמין דתי מפזר השר ארדן נתונים מופרכים מוטעים ומטעים, העומדים לפגוע בכלל אזרחי ישראל.

ארדן סומך על הזיכרון הקצר שלנו וטוען כי בשנת 2012 יעלו מחירי החשמל ונסבול מפגיעה באיכות האוויר בשל שימוש בדלקים יקרים ומזהמים, בעיקר סולר ומזוט (בשל הגז המצרי שנותק). לטענתו הגורם לכך הוא אי פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת.

אך מי שיאמץ את זכרונו או יבדוק את כותרות העיתונים יגלה שדווקא ארדן הוא שתמך בעצירת ההפעלה של תחנות הכוח המודרניות שהיו אמורות לפעול עם פחם, מה שהיה גם מוזיל את המחירים ביחס לדלקים המזהמים וגם משפר את איכות האוויר בשל שיכלול התחנות החדשות וגם מגוון את אספקת הדלקים של ישראל ומשפר את יכולת העמידה הבטחונית תחת איומי טילים ?(שכן מאגר פחם פחות מסוכן ונפיץ ממאגרי גז או דלק נוזלי).

 

הטענה כאילו אנרגיות רוח ושמש היו יכולות לשמש תחליף לדלקים המזהמים לקוחה מאותה אמונה דתית שאין לה על מה להסתמך. אמנם ארדן מספר לנו כי שבדיה, דנמרק וגרמניה הגיעו להשגים בשימוש באנרגיות מתחדשות ולראייה מציג מספרים שהם מוטים ובלתי רלוונטיים.

למשל, מסביר ארדן ששבדיה משתמשת בשיעור העולה על 40% של אנרגיה מתחדשת. אך מי שיטרח לבדוק את הנתונים הללו יגלה כי אין זאת אלא דמגוגיה ירוקה. שבדיה התברכה במפלי מים רבים ועיקר האנרגיה המתחדשת שלה מופקת על ידי תחנות הידרו אלקטריות.

היכן בדיוק מציע ארדן להציב את הסכרים הללו בישראל – האם באתר "שבע תחנות" שבמעלה הירקון? חלק נכבד אחר של האנרגיה בשבדיה מופק בתחנות כוח גרעיניות, כאלו שהירוקים בטיפשותם הכריזו נגדן מלחמת חורמה. תחנות אלו הם גם ההסבר לכך שדנמרק מוצגת כמדינה המפיקה 18% מן החשמל באמצעות מקורות מתחדשים.

בפועל צורכים הדנים רק כ-7.5% מן החשמל שמיוצר על ידי הרוח ומייצאים את השאר הדבר נובע מכך שייצור החשמל מרוח אינו עקבי ותלוי בגחמות הרוח. הדנים יכלו להרשות לעצמם להקים מערך עצום של תחנות רוח שמספקות חשמל על פי גחמות הרוח שכן  בשעות בהן לא נושבת הרוח בעוצמה מתאימה (חזקה מידי או חלשה מידי) מושכת דנמרק חשמל יקר משבדיה נורווגיה וגרמניה המגבות אותה בתחנות חשמל קונוונציונליות וגרעיניות. בשל חוסר הרציפות האנרגטית הקמת תחנות להפקת חשמל מרוח ושמש אינן פוטרות מגיבוי מלא של תחנות רגילות, ולישראל אין אפשרות לסמוך על שכנותיה שיעשו עבורה את "העבודה השחורה" כפי שעושה דנמרק.

גם גרמניה שחשבה שניתן להסתדר בלי כורים גרעיניים ובלי תחנות כוח רגילות התעוררה כבר למציאות בה יש מחסור בחשמל וביולי השנה החלה להעביר תקציבים שיועדו לאנרגיות מתחדשות על מנת לממן בדחיפות הקמה של תחנות פחמיות, בנתיים נסמכת גרמניה על חשמל שהיא מייבאת מצרפת הגרעינית.

בקיצור, השר ארדן מציג לנו תמונת עולם מנותקת מהמציאות. לישראל אין את היכולת לנווט ברשלנות עיוורת כזאת בים האנרגיה הסוער והמסוכן של המזרח התיכון המציג אתגרים ואיומים שונים לחלוטין מאלו עמם מתמודדות מדינות אירופה.

השר מדבר גבוהה, גבוהה על קידמה ועתיד יותר טוב ונקי. אך אלו מילים ריקות מתוכן. מתקן סולארי שאינו מפיק הרבה אנרגיה, וגם את זו הוא מפיק שעות מעטות ביממה, ובמחיר גבוה – אינו מייצג קידמה אלא רגרסיה, בזבוז משאבים לריק.

העובדות הן שאם תופעל תוכנית הממשלה ויוקמו מתקנים סולאריים רבים בתעריפים ועלות שולית שהם פי 4 עד 8 גבוהים מהתעריף של חשמל רגיל נשלם על כך ביוקר. כאשר יותקנו המתקנים הסולאריים ויהיה צורך לשלם להם כמובטח בחוק, יעלה מחיר החשמל בגלל החשמל הסולארי. הניסיון להכחיש עובדה זאת חוטא לאמת. כמאמר המשל על אותו אדם שגם אכל דגים רקובים, גם ספג מלקות וגם גורש מהעיר; אנו נאלץ גם לשלם ביוקר, גם להקים תחנות פחם וגז (לגיבוי) וגם נסבול ממחסור בחשמל בשל העיכובים הבלתי פוסקים אותם גורמים ארדן ושותפיו הירוקים לפיתוח משק החשמל.

המאמר פורסם בפורמט מצוצם במעריב NRG

הוספת תגובה