חוק החלב ועטיני השלטון

מאת: מוטי היינריך | 12 בינואר 2011

משק החלב הוא אחד מתחומי הכלכלה הריכוזיים במדינת ישראל – ריכוזיות ו"תכנון מרכזי" שלא היו מביישים את רוסיה הקומוניסטית. הממשלה, קרי העסקנים הפוליטיים וגופים אינטרסנטים, מנהלים את משק החלב "מטעם המדינה" לטובתם הפרטית – מעטיני הפרה ועד למדף בסופרמרקט. משק החלב לא נחשב כלל ל"עסק", אלא "לענף שמספק פרנסה".

הרווח לרפתנים מובטח באמצעות מחיר שנקבע פוליטית ("מחיר מטרה"), הכמות המיוצרת נקבעת כתוצאה כוחנית של קרב בין "הזכאים" לקבלת מכסות ייצור. הענף כמובן סגור למצטרפים חדשים. הקמת מחלבה חדשה לעיבוד החלב הגולמי ("מחלבות קולטות") כמעט בלתי אפשרית בגלל רישיונות מכסות והיתרים. היבוא כרוך בהיתרים ומוגבל. החתולים השמנים שומרים היטב על השמנת בגיבוי הממסד הפוליטי מימין ומשמאל שכנראה משומן היטב במרכזי המפלגות על ידי חתולי הצמרת. מישהו צריך לשלם את המחיר ולא קשה לנחש שאלה הם הצרכנים.

מכירות משק החלב מגיעות לכ- 9 מיליארד שקל לשנה. אם נניח, ללא מחקר מעמיק, שמחיר מוצרי החלב לצרכן גבוה לפחות ב- 25% מאשר במדינות המערב (מנהלי שטראוס וטרה טוענים שההפרש עומד על 30% עד 50%). כלומר, מחיר היתר מבטא קנס שנתי מיותר של כ- 1,100 שקלים לשנה למשפחה בישראל – זאת לפני שנוסיף לחשבון את עלויות סבסוד המים לחקלאות, מענקים, וכנראה גם סבסוד ייחודי של גורמי ייצור אחרים לרפתנים. כמו כן לא התחשבנו בעלות אוכלי החינם שמפעילים את מנגנון העושק, כגון: מועצת החלב, ארגונים יציגים, משרד החקלאות, יועצים, משפטנים וכו'. לפניכם לשון הודעת דובר ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ אופיר אקוניס, שאישרה (13/12/2010) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תכנון משק חלב.

נראה לכאורה שההחלטה שבהמשך כתובה בעברית. אבל לא! היא כתובה ברוסית-קומוניסטית טהורה. כולה שימוש בכפל-לשון. בהמשך תוכלו לקרוא את תרגום הודעת הדובר לעברית צחה ומובנת. והנה הודעתו הרשמית של קומיסר החלב:"הצעת החוק נועדה לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב, תוך הבטחת איכות ובטיחות בייצור ובשיווק. בהצעת החוק נכתב כי מטרתה היא 'להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות'.

הוועדה המשיכה היום את דיוניה בהצעת החוק ואישרה אותה לקריאה שנייה ושלישית, לאחרשבדיון הקודם אישרה הוועדהפשרה בקביעת המנגנון לעדכון מחיר המטרה של החלב ושמעה משר החקלאות שלום שמחון כי"אם יסתבר שבמוצרי חלב מסוימים הייתה עלייה חריגה במחיר – נחזיר אותם לפיקוח".
בדיון היום הביעו נציגי יצרני החלב חשש כי ייבוא מוצרי החלב לישראל, שעומד כיום על 19% מהשוק, יעלה אף יותר ויפגע בהם כתוצאה מסעיף בחוק שעוסק בייחוד השיווק.
ח"כ ישראל חסון אמר כי הוא לא מעוניין בנושא הזה להשאיר את ההחלטה בידי האוצר עד כמה לפתוח את השוק לייבוא והביע התנגדות לסעיף. אולם עמדתו של חסון לא התקבלה והוא ביקש להעלותה להצבעה כהסתייגות במליאה.
כמו כן אושר הסעיף הנוגע בוועדת המכסות – הוועדה שתקבע את מכסות החלב. הסעיף אושר בכפוף להודעת שר החקלאות כי הוא מקים וועדה בראשה יעמוד מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ח"כ לשעבר אבשלום וילן, שתקבע קריטריונים לפיהם ייקבע מהו ארגון יציג שיוזמן להשתתף בדיוני ועדת המכסות."
 
להלן התרגום לעברית צחה:
"חוק תכנון משק החלב" – "התכנון" היחיד הוא במנגנון לסגירת משק החלב מפני תחרות חופשית. כך תובטח הכנסתם של העוסקים בענף.
"התכנון" יקבע את דרכי הכפייה על 7 וחצי מיליון אזרחי ישראל לגביית מחיר גבוה מאשר המחיר שהשוק היה קובע לו היה חופשי ותחרותי.
"החוק נועד לייעל ולבסס את משק החלב" – הפועל "לייעל" מתייחס לייעול אפיקי זרימת הכסף אל הרפתנים ויצרני החלב. כיצד להבטיח זרימה יעילה של כספי הצרכנים השבויים אל חשבון הבנק של הרפתנים באופן שלא יזלוג אל מתחרים פוטנציאלים.
"להבטיח אספקה סדירה" פירושו הבטחת אחיזתם של הרפתנים הנוכחיים בעטיני פרה החולבת באופן ש"האספקה הסדירה" תתבצע אך ורק באמצעותם.
"הבטחת מחירים נאותים" – שימו לב, חשוב סדר האזכור של הגורמים להם יובטח מחיר "נאות": הצרכנים בסוף. לצרכן יובטח מחיר נאות לא לפני שהוא יובטח לרפתנים וליצרנים ולא לפני שיובטחו "תנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות" – דהיינו, רווח בטוח.
"לייעל… את משק החלב" אין להבין את הדברים כפשוטם. בתנאים אלה אין צורך לייעל את מערך הייצור והשיווק כי "מחיר המטרה" שמקבלים הרפתנים מהמחלבות נקבע על ידי עסקנים. אין שום צורך להגדיל את הכמות המיוצרת כי היקף הייצור נקבע על ידי "מכסות ייצור" –גם הן נקבעות על ידי "ועדה" במועצת החלב – כלומר, חבורת עסקנים אחרת. לכן, הכוונה היא אך ורק ל"ייעול" רווחי המקורבים לעטינים.
"הבטחת מחירים נאותים" – "מחיר נאות" הוא מחיר שמאפשר רווח בטוח לרפתנים, כאשר למחלבות שרוכשות את החלב מהרפתנים אין ברירה אלא לרכשו מהם במחיר מופקע מראש כפי שהחליטו הפוליטיקאים. "מחיר נאות לצרכן" הוא המחיר שנכפה על הצרכן כי התחרות נאסרה, הצרכן רוכש את החלב "מרצונו החופשי" בייחוד כאשר מונעים ממנו כל חלופה אחרת אפילו מיבוא.
"תנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות" – הם התנאים המקובלים לבכירי חברת החשמל ולנתבים בנמל אשדוד.
"אם יסתבר שבמוצרי חלב מסוימים הייתה עלייה חריגה במחיר – נחזיר אותם לפיקוח"– שר החקלאות לא מתכוון למחיר החלב שהרי זה אינו יכול לעלות כי הוא קבוע ו"הולם" – הוא מתכוון למחיר מוצרי החלב הסופיים שמייצרים ומשווקים הקפיטליסטים, אלה שרוכשים את החלב מהרפתן. כידוע, הקפיטליסטים גורפים רווחים על גבו של הרפתן קשה היום שקם לחליבה יום יום לפנות בוקר. הס מלהזכיר כי מזה כי מזה שנים רבות הרפתן מכוון בלילה את השעון שמעיר את התאילנדים לפנות בוקר.
"ייחוד השיווק" – כאן נזקקתי כבר למילון בו מצאתי הגדרה הולמת: "ייחוד – קביעה או החלטה שמשהו יינתן לאדם מסוים". איך אומרים… מתאים בול. העוסקים בענף, אלה שרווחיהם מובטחים, מודאגים מהסעיף בחוק שמאפשר לשר המסחר והתעשייה להתיר יבוא מוצרי חלב למרות הבלעדיות שניתנת לחלבני ישראל. החשש העיקרי מתעורר אם שר המסחר והתעשייה לא יהיה "מאנשינו" ועלול להתיר יבוא? ח"כ חסון מבין את מלוא המשמעות "ההרסנית" לשולחיו.
"ועדת המכסות" – היא הועדה הממשלתית שמחלקת את "הזכות" לייצר חלב. קיבלת "זכות" – זכית בפיס. ב"נסיבות חריגות" ניתן לקבל מכסה מבלי שיש לך אפילו פרה אחת. ומה עושים עם מכסה לייצור חלב ללא פרה? סעיף 5א(א) לצו החלב מאפשר לאותו בר מזל "לייצר" חלב במשק של מישהו אחר… כלומר, לשבת בבית ולקבל כסף תמורת "השכרת" המכסה לרפתן מאושר אחר. המאושר יכול כך להרוויח לזמן "מוגבל" בלבד… 3 שנים. אחר כך תועבר כנראה המכסה לבנו הבכור ל- 3 שנים נוספות…
"ארגון יציג" – כאשר ממשלה מחלקת "זכויות" צפויה להתנהל מלחמה על ה"זכויות" כי "הזכות" היא לכסף גדול. המחוקק הנאור צריך לקבוע מי יהיה רשאי להשתתף בקרב על הכסף – אלה הם "הארגונים היציגים". לארגונים אלה תהיה השפעה על החלטות "ועדת המכסות". משהובטח השלל – יילחמו הבוזזים ביניהם על חלקם.
חוק החלב הוא חוק מיותר מתחילתו ועד סופו. את החוק צריך לבטל ולאפשר ייצור ויבוא חופשי של חלב ומוצריו. השוק יקבע מי יעיל ואיכותי מספיק. מדובר בשוק שמכירותיו מסתכמים לכ- 9 מיליארד שקל לשנה. מתוכו, מכירות החלב הגולמי מגיעות לכ- 2.5 מיליארד שקל לשנה. בתנאי תחרות חופשית צפויים מחירי החלב ומוצריו לרדת פלאים לרווחת תושבי ישראל. מזה בדיוק חוששים החתולים האינטרסנטים.הזמנה: למעוניינים להכיר איך נראה "תכנון מרכזי", קראו את הצעת חוק החלב.

הוספת תגובה