"מה שאדם מוצא במחזה בו מוצג הנצחון המלא של הטוב הוא ההשראה ללחום למען ערכיו במאבקים המוסריים בחיו".

 — איין ראנד, מתוך "המניפסט הרומנטי"

הוספת תגובה