הכריש / נעמי שמר

בחוף אילת או אל-עריש
סרדין קטן פגש כריש.
פוגשים כריש כחום היום
אז מה אומרים? אומרים שלום!

סרדין קטן אומר שלום
והכריש מביט בו דום
-תגיד שלום! – קורא סרדין
והכריש אינו מבין

אז הסרדין מרים קולו:
-אני מוכן תמורת שלום
לתת לך סנפיר שלם!
והכריש חרש-אילם.

אבל אותו סרדין צעיר
היה גם דיפלומט מזהיר
אשר על כן לא ויתר
ומיום ליום נתן יותר:

נתן זנב תמורת שלום,
את שתי עיניו תמורת שלום,
תמורת שלום יפה, רחב-
את כל הבטן והגב

פוגשים כריש כחום היום
אז מה אומרים? אומרים שלום!
שלום שלום – והכריש
רק מחייך ומחריש

אז הסרדין במר לבו
הריע באזני אויבו:
תמורת שלום גדול-גדול
אני מוכן לתת הכל!

זאת הכריש סוף-סוף שמע
והוא סוף-סוף שלום אמר
אמר שלום- חשף שיניו –
והסרדין טרוף טורף

פרחים שלום ואהבה
לא גל במים, לא אדווה,
ובחוף אילת או אל-עריש
באין-מפריע שט כריש

ל ל ל ל ל

ל ל ל ל ל

פוגשים כריש כחום היום
מה אומרים?
אומרים
שלום!

הוספת תגובה