זכויות האדם

מאת: איין ראנד | המאמר Man’s Rights פורסם לראשונה שנת 1963 והופיע בספרה של ראנד "מעלת האנוכיות" The Virtue of Selfishness . תרגום המאמר לעברית פורסם לראשונה במהדורת הדפוס של "אנכי" בסוף שנות ה-80. לרכישת הספר בקרו בחנות הספרים של אמזון באתר אנכי. (הערה: הזכויות למאמר ולתרגום שמורות ואין להעתיקם ו/או להפיצם מלבד על ידי הפניה לאתר אנכי).

מי שמבקש לדגול בחברה חופשית – כלומר, בקפיטליזם – חייב להבין שבסיסה ההכרחי הוא עקרון זכויות-הפרט. מי שרוצה לדגול בזכויות-הפרט, חייב להבין שקפיטליזם הוא המערכת היחידה היכולה לתמוך ולהגן עליהן. ומי שרוצה למדוד את יחסו של החופש למטרותיהם של האינטלקטואלים היום, יכול למדוד אותו על ידי העובדה שהם מתחמקים, מעוותים ומסלפים את מושג זכויות-הפרט ודנים בו לעיתים רחוקות, כאשר ה"שמרנים" כפי שאלו נקראים, עושים זאת באופן הבולט ביותר.

"זכויות" הוא מושג מוסרי – המושג המספק את המעבר ההגיוני מעקרונות המנחים את פעולותיו של פרט לעקרונות המנחים את יחסיו עם אחרים – המושג השומר ומגן על המוסר הפרטי בהקשר חברתי – הקשר בין המערכת המוסרית של אדם והמערכת החוקית של חברה, בין האתיקה והפוליטיקה. זכויות-הפרט הן האמצעים להפיכת החברה לכפופה לחוק המוסרי.

כל מערכת פוליטית מבוססת על מערכת אתיקה (תורת מוסר) מסוימת. תורות המוסר השליטות בהיסטורית האנושות היו גרסאות של התורה האלטרואיסטית-קולקטיביסטית לפיה הפרט כפוף לסמכות גבוהה יותר כלשהי, מיסטית או חברתית. כתוצאה מכך, רוב המערכות הפוליטיות היו גרסאות של אותן עריצויות ריכוזיות והיו שונות רק בדרגה, לא בעקרון הבסיסי, ומוגבלות רק על ידי המקרים של מסורת, תוהו-ובוהו, סכסוכים שטופי-דם והתמוטטות תקופתית. בכל המערכות האלו, היווה המוסר מערכת המתאימה לפרט, אך לא לחברה. החברה הושמה מחוץ לחוק המוסרי, כהתגלמותו או מקורו או פרשנו היחיד – והחדרת מוסריות של הקרבה עצמית לחובה מוסרית נחשבה למטרתה הראשית של האתיקה בקיומו של האדם עלי-אדמות.

כיוון שלא קיימת ישות כמו "החברה", כיוון שחברה היא רק מספר אנשים פרטיים, פירושו של דבר, למעשה, היה שחוקי-המוסר אינם חלים על שליטי החברה; הם היו כפופים רק לטקסים מסורתיים, החזיקו בכוח מוחלט ותבעו משמעת עיוורת – לפי העיקרון הנרמז של "הטוב זה מה שטוב לחברה (או לשבט, לגזע, לאומה) וצוויו של השליט הם קולה עלי-אדמות".

זה היה נכון לגבי כל המערכות הריכוזיות, תחת כל הגרסאות של תורת המוסר האלטרואיסטית-קולקטיביסטית, המיסטית או החברתית. "זכותם המקודשת של המלכים" מתמצתת את התורה הפוליטית של הראשונה – "קול המון כקול שדי" של השנייה. כדוגמאות: התיאוקרטיה של מצרים, עם פרעה בתור התגשמות האל – שלטון הרוב הבלתי-מוגבל של הדמוקרטיה של אתונה – מדינת הרווחה של קיסרי רומי – האינקוויזיציה של סוף ימי-הביניים – המלוכה האבסולוטית של צרפת – מדינת-הרווחה של פרוסיה של ביסמרק – תאי-הגאזים של גרמניה הנאצית – בית-המטבחיים של ברית המועצות.

כל המערכות הפוליטיות הללו היו ביטויים לאתיקה האלטרואיסטית-קולקטיביסטית – ותכונתם המשותפת היא העובדה שהחברה עמדה מעל החוק המוסרי, כסוגד גחמות כל-יכול וריבוני. כך, מבחינה פוליטית, כל המערכות הללו היו גרסאות לחברה א-מוסרית.

ההישג המהפכני והעמוק ביותר של ארצות-הברית של אמריקה היה הפיכת החברה לכפופה לחוק מוסרי.

עיקרון זכויות-הפרט של האדם ייצג את הרחבת המוסר אל תוך המערכת החברתית – כהגבלה על כוחה של המדינה, כהגנת האדם נגד כוח-הזרוע של הכלל, כהפיכת הכוח לכפוף לזכות. ארה"ב הייתה החברה המוסרית הראשונה בהיסטוריה.

כל המערכות הקודמות ראו את האדם כאמצעי להקרבה למטרותיהם של אחרים, ואת החברה כמטרה בפני עצמה. ארה"ב ראתה את האדם כמטרה בפני עצמו, ואת החברה כאמצעי לקיום המשותף של בני-אדם, קיום של שלום, מאורגן ורצוני של פרטים. כל המערכות הקודמות טענו שחיי-האדם שייכים לחברה, שהחברה יכולה להשתמש באדם בכל דרך שתרצה, וכל חופש ממנו הוא נהנה הוא רק בחסד, ברשותה של החברה, היכולה לבטלו בכל זמן. ארה"ב טענה שחיי-האדם הם שלו בזכות (כלומר: בעיקרון מוסרי ומטבעו), שזכות זו שייכת לפרט, שלחברה כשלעצמה אין כל זכויות, ושמטרתה המוסרית היחידה של ממשלה היא הגנת זכויות-הפרט.

"זכות" היא עיקרון מוסרי המגדיר ומאשר את חופש הפעולה של אדם בהקשר חברתי. יש רק זכות יסודית אחת (כל השאר הן תוצאותיה או נגזרותיה): זכותו של אדם לחייו שלו. חיים הם תהליך של פעולה המקיימת ויוצרת את עצמה – כלומר: החופש לפעול את כל הפעולות הדרושות לפי טבעו של יצור רציונאלי לתמיכה, לקידום ולהנאה מחייו שלו (זו משמעות הזכות לחיים, חרות ושאיפה לאושר).

מושג ה"זכות" מתייחס רק לפעולה – ולחופש הפעולה בפרט. פירושו חופש מפני כפייה או הפרעה פיזיים על ידי אנשים אחרים.

כך, לכל פרט, זכות היא האישור המוסרי לדבר חיובי – לחופש שלו לפעול לפי שיפוטו שלו, למען מטרותיו שלו, לפי בחירתו הרצונית, הבלתי-נכפית שלו. באשר לשכניו, זכויותיו אינן מטילות כל התחייבויות עליהם פרט לכאלו מסוג שלילי: להימנע מהפרת זכויותיו.

הזכות לחיים היא מקור כל הזכויות – והזכות לרכוש היא יישומן היחיד. ללא זכויות-רכוש, זכויות אחרות אינן אפשריות כלל. כיוון שהאדם חייו לקיים את חייו על ידי מאמציו שלו, האדם שאין לו זכות לתוצר מאמציו, אין לו זכות לקיים את חייו. האדם המייצר בשעה שאחרים משתמשים בתוצריו, הוא עבד.

זכרו שהזכות לרכוש היא הזכות לפעולה, כמו כל האחרות; זו אינה הזכות לעצם, אלא לפעולה ולתוצאות של ייצורו או הרווחתו של עצם זה. זו אינה ערובה שהאדם ירוויח רכוש כלשהו, אלא רק ערובה לכך שהוא יהיה שלו אם ירוויח אותו. זו הזכות להשיג, לשמור, להשתמש ולהפטר מערכים חומריים.

מושג זכויות-הפרט הוא חדש כל כך בהיסטוריה האנושית שרוב האנשים לא תפשו אותו לחלוטין עד היום. בהתאם לשתי תורות המוסר, המיסטית או החברתית, טוענים חלק מן האנשים שזכויות הן מתנה מאלוהים – אחרים, שזכויות הן מתנה של החברה. אך למעשה, מקור הזכויות הוא טבע-האדם.

הצהרת העצמאות מכריזה שאנשים "מחוננים כל ידי בוראם בזכויות מסוימות שאינן ניתנות להעברה". אם אדם מאמין שהאדם נוצר על ידי בורא או על ידי הטבע, עניין מוצאו של האדם אינו משנה את העובדה שהוא ישות מסוג מסוים – יצור רציונאלי – שהוא אינו יכול לפעול בהצלחה תחת כפייה, שזכויות הן תנאי הכרחי לצורת הקיום המסוימת שלו.

"מקור זכויות האדם אינו חוק אלוהי או חוק של הקונגרס, אלא חוק הזהות. א' היא א' – ואדם הוא אדם. זכויותיו הן תנאי-קיום הדרושים על ידי טבע-האדם לקיומו הנכון. כדי שהאדם יחיה עלי אדמות, צודק הוא שישתמש במוחו, שיפעל על פי שיפוטו החופשי שלו, שיעבוד למען ערכיו ויחזיק בתוצרי עבודתו. אם חיים עלי-אדמות הם מטרתו, יש לו זכות לחיות כיצור רציונאלי: הטבע אוסר עליו את האי-רציונאלי" ("מרד הנפילים").

להפר את זכויות-האדם פירושו לכפות עליו לפעול נגד שיפוטו שלו, או להפקיע את ערכיו. באופן בסיסי, יש רק דרך אחת לעשות זאת: על ידי שימוש בכוח פיזי. יש שני מפרים פוטנציאליים של זכויות האדם: הפושעים והממשלה. ההישג הגדול של ארה"ב היה לקבוע הבדל בין שני אלו – בכך שאסרו על השני את הגרסה החוקית לפעילויות של הראשונה.

הכרזת העצמאות קבעה את העיקרון ש"כדי להבטיח זכויות אלו, מיוסדות ממשלות בין בני-אדם". זה סיפק את ההצדקה התקפה היחידה לממשלה והגדיר את מטרתה הנכונה היחידה: להגן על זכויות-האדם על ידי הגנתו מפני אלימות פיזית.

בכך נשתנה תפקידה של הממשלה מתפקיד של שליט לתפקיד של משרת. הממשלה נקבעה כדי להגן על האדם מפני פושעים – והחוקה נכתבה כדי להגן על האדם מפני הממשלה. מגילת-הזכויות לא כוונה כלפי אזרחים פרטיים, אלא כלפי הממשלה – כהכרזה מפורשת שזכויות-הפרט דוחות כל כוח ציבורי או חברתי.

התוצאה הייתה דפוס של חברה תרבותית, שבמשך הזמן הקצר של בערך מאה חמישים שנה אמריקה התקרבה להשגתו. חברה תרבותית היא חברה בה אין מקום לכוח פיסי ביחסי אדם – בה הממשלה, הפועלת כשוטר, יכולה להשתמש בכוח רק כתגובה ורק נגד אלו שיזמו שימוש בו.

זו הייתה המשמעות העיקרית והכוונה בפילוסופיה הפוליטית של אמריקה, הנרמזת בעיקרון זכויות-הפרט. אך היא לא נוסחה במפורש, לא נתקבלה לחלוטין ולא קוימה באופן עקבי.

הסתירה הפנימית של אמריקה הייתה האתיקה האלטרואיסטית-קולקטיביסטית. האלטרואיזם אינו ניתן לישוב עם חופש, קפיטליזם וזכויות-הפרט. אי-אפשר לצרף שאיפה לאושר עם מעמד מוסרי של חיה להקרבה.

מושג זכויות-הפרט הוא שהוליד חברה חופשית. השמדת החופש חייבת להתחיל בהשמדת זכויות-הפרט.

עריצות קולקטיביסטית אינה מעזה לשעבד מדינה על ידי החרמה מוכללת של ערכיה, החומריים או המוסריים. יש לעשות זאת על ידי תהליך של השחתה פנימית.

בדיוק כפי שבתחום החומרי מושגת בזיזת העושר של מדינה על ידי אינפלציה של המטבע – כך כיום אפשר לראות תהליך של הפעלת האינפלציה בתחום הזכויות.

התהליך גורר גדילה כזו של "זכויות" שהוכרזו זה מקרוב, שאנשים אינם מבחינים בעובדה שמשמעות המושג התהפכה. בדיוק כפי שכסף רע מגרש כסף טוב, כך "זכויות של מכונת-הדפסה" אלו שוללות כל זכויות אמיתיות.

שימו לב לעובדה המוזרה שמעולם לא היה ריבוי כזה, בכל העולם, של שתי תופעות סותרות: "זכויות" חדשות לכאורה ומחנות של עבודת-עבדים.

ה"טריק" היה העברת מושג הזכויות מהתחום הפוליטי לתחום הכלכלי.

מצע המפלגה הדמוקרטית משנת 1960 מסכם את ההעברה בעוז ובאופן מפורש. הוא מכריז שממשל דמוקרטי "יאשר מחדש את מגילת-הזכויות הכלכלית שפרנקלין רוזבלט כתב במצפוננו הלאומי לפני שש-עשרה שנה".

זכרו טוב את משמעות מושג ה"זכויות" כשתקראו את הרשימה שמציע מצע זה:

"1. הזכות לעבודה שימושית ומכניסה בתעשייה או בחנויות או בחוות או במכרות של האומה.

2. הזכות להרוויח מספיק לספק מזון, ביגוד ובידור מתאים.

3. זכותו של כל איכר לגדל ולמכור את תוצריו ברווח שייתן לו ולמשפחתו פרנסה סבירה.

4. זכותו של כל איש עסקים, גדול או קטן, לסחור באווירה של חופש מתחרות בלתי-הוגנת ושליטה על ידי מונופולים מבית או מחוץ.

5. זכותה של כל משפחה לבית סביר.

6. הזכות לטיפול רפואי מספיק והזדמנות להשיג ולהנות מבריאות טובה.

7. הזכות להגנה מספיקה מפני הפחדים הכלכליים של זקנה, מחלה תאונות ואבטלה.

8. הזכות לחינוך טוב."

אפשר להבהיר את העניין על ידי שנוסיף שאלה אחת לכל אחת משמונה הפסקאות הנ"ל: על חשבון מי? עבודות, מזון, ביגוד, בידור, בתים, טיפול רפואי, חינוך וכו', אינם גדלים בטבע. אלו ערכים מעשי ידי אדם – סחורות ושירותים המיוצרות על ידי בני-אדם.

מי יספק אותם?

אם חלק מן האנשים זכאים בזכות לתוצרי עבודתם של אחרים, פירושו של דבר שאחרים אלו הם חסרי-זכויות ונידונים לעבודת-עבדים.

כל "זכות" לכאורה של אדם אחד, המחייבת הפרת זכויותיו של אחר, אינה, ואינה יכולה להיות זכות.

לשום אדם לא יכולה להיות זכות להטיל על אדם אחר מחויבות שאינו רוצה בה, חובה ללא גמלו או שיעבוד לא-מרצון. לא יכול להיות דבר כזה כמו "הזכות לשעבד".

זכות אינה כוללת את היישום החומרי של זכות זאת על ידי אנשים אחרים; היא כוללת רק את החופש להרוויח יישום זה על ידי מאמציך שלך.

שימו-לב, בהקשר זה, לדיוק האינטלקטואלי של האבות המייסדים: הם דיברו על הזכות לשאיפה לאושר – לא על הזכות לאושר. פירושו של דבר הוא שלאדם יש זכות לפעול בצורה הנראית לו הכרחית להשגת אושרו; אין פירושו שאחרים חייבים לעשות אותו מאושר.

הזכות לחיים פרושה שלאדם יש הזכות לתמוך בחייו על ידי עבודתו שלו (בכל רמה כלכלית, גבוה ככל שיכלתו תביא אותו), אין פירושה שאחרים צריכים לספק לו את צרכי-החיים.

הזכות לרכוש פירושה שלאדם יש הזכות לפעול את הפעולות ההכרחיות להשגת רכוש, שימוש בו והפטרות ממנו; אין פירושה שאחרים חייבים לספק לו אולם הרצאות, תחנת רדיו או מכונת-הדפסה כדי שיוכל לבטא דרכם את דעותיו.

כל פעולה המערבת יותר מאדם אחד, דורשת את הסכמתו מרצון של כל משתתף. לכל אחד מהם יש זכות להחליט את החלטתו שלו, אך לאף אחד אין זכות לכפות את החלטתו על האחרים.

אין דבר כזה כמו "זכות לעבודה" – קיימת רק זכות למסחר חופשי, כלומר: זכותו של אדם ליטול על עצמו עבודה אם אדם אחר בוחר לשכור את שירותיו. אין "זכות לבית", רק זכות המסחר החופשי: הזכות לבנות בית או לקנות אותו. אין "זכויות לשכר 'הוגן' או מחיר 'הוגן'" אם אף אחד אינו רוצה לשלם אותו, לשכור אדם או לקנות את תוצרתו. אין "זכויות של הצרכנים" לחלב, נעליים, סרטים או שמפנייה אם אף יצרן אינו בוחר לייצר פריטים אלו (יש רק זכות לייצר אותם בעצמך). אין "זכויות" של קבוצות מיוחדות, אין "זכויות של איכרים, פועלים, אנשי-עסקים, שכירים, מעסיקים, זקנים, צעירים, או אלו שעוד לא נולדו". יש רק זכויות-האדם – זכויות שיש לכל אדם פרטי ולכל האנשים כפרטים.

זכויות הרכוש וזכות המסחר החופשי הן "הזכויות הכלכליות" היחידות של האדם (למעשה אלו זכויות פוליטיות) – ולא יכול להיות דבר כ"מגילת-זכויות כלכלית". אך שימו לב שהדוגלים באחרונות כבר כמעט השמידו את הראשונות.

זכרו שזכויות הן עקרונות מוסריים המגדירים ומגינים על חופש-הפעולה של אדם, אך אינם מטילים מחויבות על אנשים אחרים. אזרחים פרטיים אינם איום זה לזכויותיו או לחירותו של האחר. אזרח פרטי המשתמש בכוח פיסי ומפר את זכויותיהם של אחרים הוא פושע – ולאנשים יש הגנה חוקית מפניו.

פושעים הם מיעוט קטן בכל תקופה או ארץ. הנזק שהם גרמו לאנושות הוא קטם מאד בהשוואה לאימים – שפיכות-הדם, המלחמות, הרדיפות, ההחרמות, הרעב, השיעבוד, ההרס הכולל – שבוצעו על ידי הממשלות. באופן פוטנציאלי, ממשלה היא האיום המסוכן ביותר לזכויות-האדם: היא מחזיקה במונופול חוקי על השימוש בכוח פיזי מול קרבנות שהחוק אוסר עליהם להתגונן. כשאינה מוגבלת על ידי זכויות-הפרט, ממשלה היא אויבו הקטלני ביותר של האדם. מגילת-הזכויות לא נכתבה כהגנה מפני פעולות פרטיות, אלא מפני פעולות ממשלתיות.

כעת שימו לב לתהליך בו מושמדת הגנה זו.

התהליך הוא ייחוס של ההפרות המסוימות האסורות על פי החוקה לממשל (שאזרחים אינם יכולים לבצעם) לאזרחים פרטיים ובכך שחרור הממשלה מכל הגבלות. ההפרה הופכת להיות ברורה יותר ויותר בשדה חופש הדבור. במשך שנים, הקולקטיבי סטים הפיצו את הרעיון שסרובו של פרט לממן אויב היא הפרת זכותו של האויב לחופש-דבור ופעולת "צנזורה".

זו "צנזורה" הם טוענים, אם אנשי עסקים מסרבים לפרסם בעיתון המגנה, מעליב או משמיץ אותם.

זו "צנזורה", הם טוענים, אם "מממן התכנית" בטלביזיה מתנגד לשערורייה שבוצעה בתכנית אותה הוא מממן – כמו המקרה בו הוזמן אלג'ר היס לגנות את סגן-הנשיא לשעבר ניקסון.

וישנו גם ניוטון נ. מינאו המכריז: "יש צנזורה על ידי דרגים, על ידי מפרסמים, על ידי רשתות שידור, על ידי סניפים הדוחים תוכניות המוצעות באזוריהם".

זהו אותו מר מינאו המאיים לבטל את הרישיון של כל תחנה שלא תישמע לדעותיו לגבי תכניות – וטוען שזו לא צנזורה.

שימו לב להשלכות של דעה כזו.

"צנזורה" הוא מונח המתייחס רק לפעולה ממשלתית. שום פעולה פרטית אינה צנזורה. שום אדם או סוכנות פרטיים אינם יכולים להשתיק אדם או לדכא פרסום; רק הממשלה יכולה לעשות זאת. חופש הדבור של פרטים כולל את הזכות לא להסכים, לא להקשיב ולא למממן את מתנגדיך שלך.

אך לפי תיאוריות כמו "מגילת הזכויות הכלכליות", לפרט אין זכות להשתמש באמצעיו החומריים שלו לפי הדרכת עמדותיו שלו וחייב לתת את כספו ללא הבחנה לכל דובר או תעמלן, שהם בעלי "זכות" לרכושו.

פרושו של דבר הוא שהיכולת לספק את הכלים החומריים לביטוי רעיונות שוללת מן האדם את הזכות להחזיק ברעיונות כלשהם. פירושו הוא שמוציא לאור חייב לפרסם ספרים שהם, בעיניו, חסרי-ערך, בלתי-נכונים או מרושעים – ש"סנדק התכנית" בטלוויזיה חייב לממן פרשנים הנוהגים בגסות כלפי דעותיו – שבעל עיתון חייב להעביר את מאמרי-המערכת שלו לרשות של חוליגן צעיר הקורא לשעבוד העיתונות. פירושו של דבר הוא שקבוצת אנשים אחת רוכשת את "הזכות" לרישיון בלתי-מוגבל – בזמן שקבוצה אחרת יורדת לאי-אחריות חסרת-אונים.

אך כיוון שמובן-מאליו שאי אפשר לספק עבודה, מיקרופון או טור בעיתון לכל דורש, מי יקבע את "חלוקת" ה"זכויות הכלכליות" ויבחר מי יקבל, כשזכותם של הבעלים לבחור בוטלה? ובכן, מר מינאו הבהיר זאת היטב.

ואם תטעו ותחשבו שהדבר מתייחס רק לבעלי-רכוש גדולים, מוטב שתבינו שתורת "הזכויות הכלכליות" כוללת את "זכותו" של כל מי שהוא טוען שהוא מחזאי, כל משורר ביטניק, כל מלחין רעש וכל אמן בלתי-אובייקטיבי (בעלי קשרים פוליטיים) לתמיכה הכספית שלא נתת להם כשלא באת להופעותיהם.

איזו משמעות אחרת יש לתכנית להוציא את כספי המיסים שלך על אמנות מסובסדת?

ובזמן שזועקים האנשים על "זכויות כלכליות", נמוג מושג הזכויות הפוליטיות. נשכח כי פירושה של זכות חופש-הדבור הוא החופש להטיף לדעותיך ולשאת בתוצאות האפשריות, כולל אי הסכמה עם אחרים, התנגדות, אי-פופולאריות וחוסר תמיכה. התפקיד הפוליטי של "זכות חופש-הדבור" הוא להגן על מתנגדים לדעת-הרוב ועל מיעוטים לא פופולאריים מפני דיכוי בכוח – ולא להבטיח את התמיכה, היתרונות והגמול של פופולאריות שלא השיגו.

במגילת הזכויות כתוב: "הקונגרס לא יעביר חוק… המגביל את חופש הדיבור או העיתונות…" הוא אינו דורש שאזרחים פרטיים יספקו מיקרופון לאדם המטיף להשמדתם, או מפתח לפורץ הרוצה לשדוד אותם, או סכין לרוצח הרוצה לשסף את גרונם.

זהו המצב של אחד העניינים המכריעים ביותר כיום: זכויות פוליטיות לעומת "זכויות כלכליות", זה או-או. אחד משמיד את השני. אך למעשה אין "זכויות כלכליות", אין "זכויות הכלל", אין "זכויות של האינטרס הציבורי". המונח "זכויות הפרט" הוא כפל לשון: אין סוג אחר של זכויות ולאף אחד אחר אין זכויות.

אלו הדוגלים בקפיטליזם "לסה-פיר" הם היחידים הדוגלים בזכויות האדם.

הוספת תגובה