קסאם הכסף

מאת: אריה שרון [email protected]|  מאי 2007 

הטיפול הנוכחי בקסאמים אינו אפקטיבי. הסתכלות שונה ויצירתית במהות הכישלון שלנו בנושא הקסאמים, יכולה להניב דרך יעילה וממשית לשינוי יסודי. שינוי שיבוא לביטוי, בלחץ שילך ויגבר מבפנים על יורי הקסאמים – להפסיק מידית את הירי. ככל שירבו לירות – כך יגבר הלחץ הפנימי עליהם. איך נעשה זאת?

עלינו לקבוע תג מחיר, פשוטו כמשמעו. תג כזה גם ישמש בנוסף ובמקביל, דחיפה מוראלית וכלכלית משמעותית ליישובי עוטף עזה. אלה שניצבים בעין הסערה של הירי המתמשך, ושכיום מופקרים בצורה מחפירה על ידי הממשלה. לפלסטינים יש מה להפסיד – וזה את כספם המוחזק בידינו, כספי מע"מ, מיסים שנגבו עבורם, אגרות ועוד. מדובר במאות מליוני שקלים, ויותר. שימוש מושכל במשאב זה יהפוך את הקערה על פיה וזאת, ללא שום בעיות ועכבות מוסריות.

לצורך המחשת הענין: ב-15 מאי 2007 תודיע משלת ישראל כי כל קסאם שישוגר מעתה ואילך לתחום ישראל יעלה לפלשתינאים 1 מליון ש"ח. מיד לאחר ספירת הקסאמים שנורו, יועבר הסכום המדויק, ישירות מחשבון הבנק בו הוא נמצא כרגע, לידי מלכ"ר שינתב את הכסף ישירות לחיזוק והעצמה של האזור הנפגע על פי מטרות שהוא יגדיר בענין, ללא כל בירוקרטיה, באופן שמיידית יראה לעין כל, וישמש לכל מטרה טובה ונעלה לשיפור מיגון טיפול ושיקום.

כדי לשמר את מקור המשאב הזה לאורך תקופה מספקת עד שהאסימון יירד בצד השני, יפתח מעבר קרני לסחורות ולכל הכנסה אפשרית לפלשתינאים, כסף שישועבד מיידית כל אימת שיירה קסאם לשיטחנו. על מנת להסיר כל ספק לא מדובר בקסאם קטלני – אלא בכל ירי קסאם. במקרה של קסאם קטלני, ינותב מיידית תג המחיר, לטיפול ושיקום האוכלוסיה הנפגעת. ברגע שיבינו הפלסטינים שאנחנו רציניים, ושהם לעולם לא יראו את הכסף שנגבה מהם בעבור ירי הקסאמים הפרוע והזדוני שלהם – יתחיל לחץ פנימי שיביא לגוויעת התופעה. שום גורם מוסרי שהוא לא יוכל להתמודד עם מענה מסוג זה שהינו המוסרי ביותר שיכול להיות – כסף תמורת טרור. לא צריך לכבוש את עזה – צריך להפעיל את המוח בכיוון אחר – ויצירתי יותר!


הוספת תגובה