לכבוד חה"כ,                                                   
חברי הסגל האקדמי                                                    
באונ' ובמכללות ואח'

הנדון: שתיקת המכנים עצמם "נאורים"

1.    כאשר שר האוצר, שטייניץ, תקף את ביהמ"ש העליון בגין פסיקותיו הכלכליות, נעשה עליו "עליהום" מצד אבירי חוק ומשפט – ובצדק; אין טעם לחזור על נימוקי הכותבים, שכן אני מצטרף אליהם.
אולם, איך יתכן כי פסיקה "כלכלית" אשר מתייחסת לחלק קטן מכלל האוכלוסייה, זוכה ליחסי ציבור כה רחבים (למנות של הפגזה ארטילרית), אך עניין אחר הנוגע לכל האוכלוסייה הבוגרת, לא קיבל הד תקשורתי, ואבירי החוק הניחו את קולמוסם כאילו ולפניהם הליך שלטוני ראוי והוגן?; כוונתי לעתירה 10040/09 עמותת שורת האזרחים נ' היוע"מ לממשלה ואח' מיום 15.12.09, שבה בג"צ התבקש לבטל גביית ארנונה וקנסות שונים, ע"י הרשויות המקומיות, באמצעות הליך הנקרא: "גבייה מינהלית".
2.    במילים פשוטות (שמא ניסוח העתירה לא הובן לאותם נאורים), גבייה מינהלית פירושה: עיקול ומימושו בחשבונות בנקאיים של אזרחים; כניסה בכח לבתים באמצעות גובים פרטיים, לצורך עיקול מיטלטלין או קבלת כספים – לאלתר (בסכום שנדרש, מבלי אפשרות לחלוק עליו).
כל זאת תוך עקיפת בתיהמ"ש, קביעה שרירותית של סכום "החוב", שת"פ מצד הבנקים המבצעים עיקול כאילו ולפניהם צו שיפוטי, וכמובן גבייה פיזית ע"י גורמים עסקיים, אשר שוכרים גברתנים שמציגים עצמם בע"פ, כ"שליחים מטעם ביהמ"ש".
3.    ביום 15.12.09, עיתון גלובס פרסם תגובות של משפטנים, וכולם תקפו את שר האוצר, בטיעון כי עקרונות הצדק אינם כפופים לתקציב, ותפקידו של בימ"ש לפסוק לפי הצדק ו/או כללי המשפט המינהלי (להלן שמות המגיבים: השופטים בדימוס של ביהמ"ש העליון – מישאל חשין ואליהו מצא, נשיא בדימוס של ביהמ"ש המחוזי בת"א – אורי גורן, שר משפטים בעבר – עו"ד משה נסים, פרופ' אמנון רובינשטיין, ועוה"ד פיני רובין, רם כספי ואלי זהר).
ביום 17.12.09, עו"ד פנחס רובין כתב טור אישי בעיתון גלובס, ובו כתב כך: "… מי ישמור על האזרחים מפני עריצות השלטון, אם לא בתיהמ"ש?"
4.    לפיכך, אני שואל את המגיבים הללו, את כל חה"כ, ואת חברי סגל המרצים בבתי"ס למשפטים, ובחוגים למדע המדינה, כך: האם גבייה מינהלית, אינה עריצות שלטונית?; באיזו מדינה דמוקרטית בעולם המערבי, המחוקק התיר לשלטון המקומי לגבות כספים בהליך שכזה ובאמצעות גורמים עסקיים פרטיים?; האם אפשרות של גביית כספים שלא באמצעות בתימ"ש, הינה סבירה, הוגנת ותואמת משטר דמוקרטי?
הכיצד היוע"מ לממשלה, התיר גבייה פרטית, למרות הודעת קודמו בבג"צ 9474/00, כי כל עוד לא יחוקק חוק ספציפי, זו לא תעשה?
5.    אני מצפה מהנאורים האמיתיים לפנות ללשכת היוע"מ לממשלה, שר המשפטים, מבקר המדינה וחה"כ, ולדרוש ביטול מיידי של גבייה מינהלית, ע"י השלטון המקומי!

                                                               דב אבן אור, עו"ד

הוספת תגובה