לבועז, שלום,

תודה רבה על משלוח הגליון המעניין והפרו-ציוני  וגם על ציון שמי בפתח הדברים.
אבל… ראית בוודאי את המכתב המקורי ששלחתי אליך, וממנו ניתן ללמוד כי אני מציין מקרה זה של כפר ר'גר (ואת שתיקת המשפטנים ושוחרי זכויות האדם) כדי שאפשר יהיה בעתיד להסתמך על מקרה זה כתקדים ולהעביר שטחים ובהם אוכלוסיה פלשתינית "ישראלית" אל שטחי הרשות הפלשתינית…..

נראה לי שהקוראים של האתר צריכים לדעת שכוונתי היתה הפוכה….

אם כבר יצרנו ישות הנקראת "רשות פלשתינית" ואפילו הוצהר על תמיכה במדינה פלשתינית אז במסגרת הסדר החדש במזרח-התיכון יש לעשות, בצומת דרכים הסטורית זו, סדר חדש גם בתוך מדינת ישראל ולעצור את האיום הדמוגרפי  בתוך מדינת ישראל, ולדרוש את הסידורים הנדרשים, לפי האינטרסים של הציבור היהודי.

אם כבר יצרנו ישות הנקראת "רשות פלשתינית" וגם מדינה פלשתינית אז מה יותר טבעי שפלשתינאי ישראל יועברו (לצערי – יחד עם השטחים שעליהם הם נמצאים)
אל המדינה שלהם ???

בברכה,
שמואל פישר

הערה: בדבר העורך מתאריך 14 באוגוסט ציינתי את מכתבו של מר פישר כפי שהופיע לאחר עריכה בישראל היום. חשוב אכן לדייק כי אכן העריכה של "ישראל היום" הפכה את משמעות כוונת הכותב אך מפאת התימצות לא נכנסתי לכך ב"דבר העורך". מצורף להלן המכתב המלא אתו כתב מר פישר.

תקדים חשוב

בשקט בשקט עוברת לה הידיעה כי ישראל מוותרת על חלקו הצפוני של כפר ע'גר ומעבירה אותו ואת תושביו לריבונות לבנונית.  בכך נקבע תקדים חשוב הקובע כי מדינת ישראל רשאית להעביר לריבונות זרה שטחים ובהם אזרחים ישראלים. ביחסים בינלאומיים התקדים הוא דבר מרכזי.  תקדים מכונן זה קובע כי שטחים הנמצאים בריבונות ישראלית ובו אזרחים ישראליים, שכל שגרת חייהם היא בתוך מדינת ישראל, יכולים להיות מועברים למדינה אחרת, על תושביהם. 

לא שמענו הפעם את ארגוני זכויות אדם, הרגישים כל-כך במקרים אחרים ואילו עתה אינם פוצים את פיהם. גם לא שמענו את דעתו של נשיא המדינה ולא שמענו את יו"ר הכנסת וגם לא את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כשהם מוחים ומתנגדים להעברת אוכלוסיה שאינה רוצה בכך לסמכות ולריבונות של מדינה זרה.  בעתיד, הם יתקשו מאד למחות על העברת אזור אום-אל-פאחם ובקה-אל-ע'רביה ואזורים אחרים המאוכלסים בערבים ישראלים אל סמכותה של הרשות הפלשתינית.

בברכה

שמואל פישר

הוספת תגובה