מדעי ההפחדה

מאת יעקב | הבלוג הירוק
"מחקר" של גוף מכובד המורכב מאנשים מטעם ממשלת ארה"ב על זרועותיה השונות. באנגלית: Global Climate Change Impacts(להלן: GCCI ) מאיים עלינו כי ההתחממות הגלובלית תגרום לפגיעה באספקת החשמל.

 

מנסים להפחיד אותנו בכל מחיר. זה מה שהדו"ח של GCCI עושה. אנשים מתקשים לדמיין מה האסון הנוראי בעליית טמפרטורה של מעלה או שתיים, ואפילו שלוש או ארבע. אנו רגילים להפרשים כאלה בחיי יום-יום. בקיץ חם, בחורף קר, וההפרשים הם עשרות מעלות לא מעלה או שתיים. בצפון קר, בדרום חם – וההפרשים הם עשרות מעלות. אנו מסתדרים עם זה.
נוכח האדישות (המוצדקת) של הציבור – מחפשים החממיסטית תרחישים חדשים כדי להפחיד אותנו בם.

בדו"ח של ה GCCI הציגו את הגרף הבא, המתאר אירועים של הפרעה לרשת החשמל וניתוקי זרם כתוצאה מאירועי מזג אוויר (סערות, שלגים).

הגרף מנסה להציג כיצד ההתחממות הגלובאלית, הגורמת לאירועי מזג אוויר חריגים (סערות) – גורמת – בין השאר – לעלייה במספר התקריות של נזק לרשת החשמל (ניתוקי זרם). אנו רואים בבירור שמספר תקריות ניתוק הזרם עלה מאד בשנים האחרונות. הגרף פורסם על ידי רשות האנרגיה של ממשלת ארה"ב וצוטט הדו"ח של ה GCCI .

להמשך קריאה בבלוג הירוק כאן:  הפחדה בכל מחיר.

הוספת תגובה