חוק קונדום חובה

מאת: גדי טאוב | פורסם לראשונה בNRG בתאריך 23 בינואר 2008

A 67 m long בהמשך טבעי למאמרינו בנושא רדיפת המעשנים ואחרי שח"כ ארדן זכה להצלחה עם חוקי העישון והקסדה, גדי טאוב מציע לו להסתער על היעד הבא: חוק הקונדום. מישהו הרי צריך לדאוג לבריאות הציבור

מאחר שזה ימים אחדים שגלעד ארדן נח מחקיקה, ודומה שטובתם של אזרחי ישראל (להבדיל מרצונם) שוב לא טורדת את מנוחתו כמו בימים הטובים ההם של השבוע שעבר, והשבוע שלפניו, ואלה שקדמו לו, חשבתי אולי, אם יורשה לי, להציע לו יוזמה חדשה, ששואבת את השראתה מפועלו עד הלום, ואף משלבת בין חוק הקסדה לחוק העישון. להלן הצעת חוק חבישת קונדום חובה. להווה ידוע שאיידס זו מגפה מסוכנת. להווה ידוע גם ששימוש בקונדום מונע הדבקות והפצה. להווה ידוע שהדבקות והפצה פוגעות לא רק במי שאינו משתמש כי אם גם בזולתו. למה, אם כן, שלא נחייב בחוק את מי שמקיים יחסי מין להשתמש בקונדום?

תטענו שיהיה קשה לאכוף? לא ולא. ראשית, כפי שלמדנו מן הניסיון, אם הקנסות גבוהים מספיק והולכים לקופת הרשות המקומית, זו תשמח לשלוח את פקחיה לקצור רווחים. כל מה שדרוש הוא היתר עירוני לפקחים לבדיקות פתע בבתים פרטיים. וזה קל.

שכן, כפי שלמדנו מחוק העישון, גם שטח פרטי הוא ציבורי, ולכן לעירייה תוכל להיות גישה חופשית למטראז' הארנונה שלכם. חוק העישון הרחיב את הגדרת "מקום ציבורי" גם לעסקים פרטיים, שכן עסק הוא מקום שאליו רשאי כל אחד להיכנס. למה, אם כן, שבית פרטי, לא יוגדר כמקום שאליו רשאי הדייר להזמין כל אחד שיחפוץ להזמין, ואם שוב ב"כל אחד" עסקינן, הרי שכל אחד מן הציבור יכול להיות מוזמן, ובמובן זה המקום ציבורי. זאת ועוד: מאחר שלציבור יש אינטרס בעצירת המגיפה, מה שמתרחש במיטה הוא ממילא ציבורי ביסודו.

מובן שלפקחים יהיה קשה לדעת אם ומתי מתקיימים יחסי מין ברחבי עירם, לא כל שכן אם אלה מתרחשים עם או בלי גומי. אבל נוכל, כמובן, לספק לאזרחים טופס מלשינון, שבו יוכלו למלא את פרטיהם של שכנים המקיימים יחסי מין, וכמו בחוק העישון אפשר יהיה לתבוע אותם גם ללא הוכחת נזק, על הסיכון הפוטנציאלי לבריאות השכן. העירייה גם תעמיד מספר טלפון לשכנים כגון אלה, שיוכלו לזמן את הפקח בזמן אמיתי.

הבא בתור: חוק איסור יציאה מהבית

עדיין קשה לאכיפה, תאמרו? לא. לא קשה בכלל. אמנם המקיים יחסי מין ללא קונדום דינו קנס בסך 1000 שקלים. אבל בעל הבית (בין שהוא משכיר את הנכס לאחר, ובין שמתגורר בו בעצמו, בין שבגופו ובין שבאמצעות בא כוחו או כל אדם מטעמו) – בעל הבית שתחת קורתו מתקיימת העבירה, דינו קנס 5000 שקלים.

איך יאכוף את החוק, זה כבר עניינו שלו. מכל מקום, הדיירים יחויבו להחזיק בדירתם שלטים בגודל 40 על 60 סנטימטר לפחות המודיעים על איסור מגע מיני בלי גומי. וכן על בעל הבית לדאוג שדייריו יחזיקו סלסלת קונדומים זמינה במרחק סביר מן המיטה.

אחרי שנגמור אחת ולתמיד עם יחסי מין בלי גומי, ורצוי עם יחסי מין בכלל, נוכל להתפנות לחוק איסור יציאה מן הבית בזמן צינון (זה מדבק), לחוק איסור אכילת כולסטרול (זה מעמיס על הקופה הציבורית) לחוק הקפדה על משקל פרופורציוני לגובה (גם זה מעמיס על הקופה הציבורית), לחוק דיאדורנט חובה (זה מסריח), לחוק איסור התנעת מכוניות בחניונים ציבוריים (זה פוגע בבריאות העובדים) ולחוק חיוך חובה חינם (זה משפר את חזותה של רשות הרבים). אי אם אנחנו לא יודעים לדאוג לעצמנו בעצמנו, טוב שיש מחוקק שיודע בשבילנו מה טוב לנו. ובא לציון גואל.

הוספת תגובה