"סוחר הוא אדם המרוויח את אשר הוא מקבל ואינו נוטל או נותן את הבלתי מורווח. הסוחר אינו מבקש שתשלם עבור כשלונותיו, הוא גם לא מבקש להיות נאהב בשל מגרעותיו."

– – איין ראנד, מתוך: "נאום גאלט"

הוספת תגובה