"קי בונו" (Cui bono) – מי נהנה (בלאטינית) ממדיניות המשכנתא של בנק ישראל?
 
מאת מוטי היינריך | פורסם באתר קו ישר ב-4 במאי 2011
 
אימא שלי הזהירה אותי מזרים שמצהירים כי הם "רק דורשים בטובתי". כשפוליטיקאי מצהיר שפעולתו נועדה אך ורק "לטובת הציבור" צריכה להידלק אצלנו נורה אדומה, או לפחות ספק קל.

בנק ישראל מזהיר מזה זמן רב את נוטלי המשכנתאות לדיור לבל ייקחו משכנתא צמודת פריים, כלומר, יאמצו את החלופה האחרת – הצמדה למדד המחירים לצרכן. ראשי הבנק מודאגים לבל תיהפך המשכנתא לעול כבד על מאות אלפי משפחות שנתח ניכר מהכנסותיהן מיועד לפירעון משכנתא. לפני כשבוע עשה הבנק המרכזי מעשה: "המבוגר האחראי" אסר עלינו לקחת יותר משליש משכנתא במסלול הצמוד לריבית הפריים.

מכאן נובע שרוב הציבור מעדיף בשנים האחרונות את מסלול הפריים, אבל בנק ישראל מכריח אותנו "לבחור" במסלול אחר. כמובן, רק לטובתנו. אדום! אדום! אדום!

מה ההבדל בין שני סוגי המשכנתאות? הפריים היא ריבית בסיס שנקבעת על ידי הבנקים המסחריים לצורך חישוב עסקאות ביניהם, שיעורה כ- 1.5% מעל לריבית שקובע בנק ישראל. ריבית הפריים עומדת כיום על 4.5% והייתה בשנים האחרונות אפילו מחצית מכך. הבנקים למשכנתאות נותנים הלוואות בפריים מינוס כחצי אחוז. כלומר, בחלק מהתקופה עמדה ריבית המשכנתאות במסלול זה על שיעור מצחיק של כ- 2%. במסלול ההלוואות האחר, קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן – כשהמדד עולה הקרן צומחת בשיעור עליית המדד. עלייתו ברוב השנים האחרונות נעה בין 2% ל- 5% לשנה. הציבור העדיף הלוואות צמודות פריים כי בהעדר הצמדה למדד המחירים – הן פשוט זולות משמעותית.

במסגרת החלטתו של בנק ישראל לנהל את הכלכלה במקום כוחות השוק, הוריד הבנק המרכזי את הריבית (כמו עמיתיו בעולם) לשיעורים מצחיקים כדי "לעודד את המשק". מחיר המשכנתאות הוזל מאד באדיבותו של פישר, לוקחי משכנתאות שילמו ומשלמים ריבית שנתית נמוכה מאד, שוק הדיור "התעודד" ומחירי הדירות זינקו לשמים. פישר הצית את האש וחוקי התכנון והבניה המטופשים ליבו אותה.

נחזור לסטנלי פישר "שדואג רק לנו". קצב עליית מדד המחירים עומד על כ-5.7% לשנה, האינפלציה מרימה ראש. מי שלוקח הלוואה צמודת מדד, כהוראת פישר, צפוי לשלם את עליית המדד בתוספת ריבית המשכנתא הקבועה (בערך 3.5%). במשכנתא ל-20 שנה יעמוד לפיכך הפירעון החודשי (רבית + הפרשי הצמדה של הקרן) על כ- 9.2% לשנה. מי שלוקח משכנתא במסלול האסור ישלם ריבית פחות מחצי מכך. אז איך פישר עוזר לנו אם הוא מכפיל את עלות המשכנתא? הציבור צודק בהעדפותיו. טוען פישר הרחום: "נכון שעכשיו זה המצב, אבל בעתיד כשאעלה את ריבית בנק ישראל אז בעלי המשכנתאות הפריים יילחצו מאד" – עונה לו עם ישראל: "נחכה שהעתיד יגיע, ואז אולי נחליף את מסלול המשכנתא". ושוב ההמון הנבער צודק.

פישר מציג בעקביות רק צד אחד של המטבע: משתמע לכאורה מדבריו שריבית בנק ישראל תמשיך לעלות ותסכן את הלווים ואילו האינפלציה תשקוט ולא תעלה – ומכך נובעת לדבריו סכנה לנוטלי משכנתאות פריים. האם לנוטלי משכנתאות במסלול המומלץ על ידי פישר (צמוד המדד) לא צפויה אותה סכנה? לא בעתיד – אלא כבר כעת! שני המסלולים מסוכנים וכל אחד צריך להעריך בעצמו את כושר ההחזר שלו בלי ההכוונה הכפויה של פישר.

למה פישר מכריח אותנו להפסיד כבר עכשיו ?, ועוד תמורת הבטחה לעתיד טוב יותר? כמובן, "רק לטובתנו". אדום! אדום! אדום!

ניסיונו של בנק ישראל לנהל את הכלכלה במקום שזו תנהל את עצמה צפוי לכישלון. כך זה נגמר כמעט בכל הניסיונות הללו. לניסיון "לעודד" את המשק באמצעות הורדה מלאכותית של הריבית והדפסת כסף יש מחיר. אחד מהמחירים הוא המצב הנוכחי בו הריבית הריאלית לנוטלי משכנתאות במסלול הפריים פשוט שלילית! כלומר, אנחנו מחזירים לבנק כסף שכוח הקניה שלו נמוך מכוח הקניה של ההלוואה שלקחנו. איך אומרים הילדים – "יופי לנו". כמובן, "יופי לנו" בממוצע… ובעיקר לנוטלי המשכנתאות שהכנסתם פחות או יותר צמודה למדד המחירים לצרכן.

ניסיון העבר הישראלי מלמד שכאשר האינפלציה עולה, המשק, ובעיקר בעלי הכסף (אפילו הכסף הקטן של גברת כהן מחדרה) עוברים מהר מאד להשקעות במסלול צמוד למדד, או מוציאים את הכסף אל "מחוץ למערכת" – מט"ח בבלטות. אף אחד אינו משוגע להפקיד כסף בבנק בפיקדון שאינו צמוד מדד.

במצב זה של אינפלציה עולה, הבנקים למשכנתאות ימצאו את עצמם במצב בו רוב התחייבויותיהם צמודות למדד המחירים, אחרת לא יוכלו לגייס מקורות להלוואות. אם המשכנתאות שנתנו יישארו צמודות לריבית הפריים (שגם כאשר תעלה היא תמשיך לדשדש מאחורי המדד כי פישר ימשיך "לעודד" את המשק) – הבנקים למשכנתאות יימצאו במצב של הפסד ריאלי גדל והולך, בערך כמו בנק ישראל עצמו בסרט של קניית הדולרים: משלמים ביוקר ומרוויחים מעט.

פישר רוצה "לאזן" את ההפסדים הוודאיים של הבנקים למשכנתאות ולהעביר את חלקם לציבור – "חלוקה צודקת של הנטל". קי בונו? מי נהנה מהמהלך של פישר? הבנקים. פישר חושש לגורלם של הבנקים; בכל מקרה אנחנו נאלץ לאכול את הדייסה.

הוספת תגובה