האמת שבין קיצוץ להגדלת מסגרת החוב

בועז ארד | פורסם ב"ישראל היום" 19 במאי 2013.

MonyHoleאזרחי ישראל למדו מהתקשורת על סערת התקציב, על השעות הארוכות של דיונים אל תוך הלילה, על הלחצים של כל שר להציל את תקציב משרדו מפני קיצוץ ועל עלילות שר האוצר לפיד שחזר בו מהבטחות מסע הבחירות. כל זאת כשלפיד מופיע במסיבת עיתונאים עם עופר עיני, האיש שמייצג את אחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה בישראל.

הדיווחים הרבים העוסקים בגזירות ובקיצוצים נטעו בציבור את התחושה שהממשלה עוסקת בקיצוצי תקציב כואבים. אנו מתרשמים כי הממשלה נטלה על עצמה אחריות ומחויבות הנובעת מהחריגות העצומות בתקציבה ומקצצת בו בשנת התקציב הבאה ובזאת שאחריה. אלא שהמשפט "מרוב עצים לא רואים את היער" מתאר היטב את המצב, שכן היער שנעלם מהדיווחים הוא שלא מתוכנן ולא מבוצע כל קיצוץ בתקציב עצמו. בהצעת חוק התקציב לשנים 2012-2011 נקבע כי הממשלה רשאית להוציא כבסיס לתקציב בשנת הכספים 2011 – 348 מיליארד שקלים, כאשר בפועל הוציאה 347 מיליארד שקלים. ב?2012 נאמר בהצעת התקציב כי הממשלה רשאית להוציא 365 מיליארד שקלים, ובפועל הוציאה הממשלה סכום דמיוני של 405 מיליארד שקלים, זאת בעוד הכנסות המדינה ממסים היו 365 מיליארד שקלים. כך הובלנו אל "הבור התקציבי".
 
מתווה הגדלת תקציב המדינה 1992-2014 מתוך אתר "התקציב הפתוח". 
 
 

כאשר אדם, משפחה או עסק מגיעים למצב שבו הכנסותיהם קטנות מהוצאותיהם, ואלו מאמירות, נדרשת פעולה אמיצה שתמנע את פשיטת הרגל, פעולה של הגדלת הכנסות מצד אחד וקיצוץ בהוצאות מצד אחר. אולם, הכנסות המדינה אינן נובעות מפעילות יצרנית אלא ממסים, שככל שיגדלו תגרום השפעתם להאטת הפעילות היצרנית והיעלמות היזמות מישראל. המהלך המתבקש על מנת לא לפגוע בפעילות יצרנית וכן לאזן את התקציב ולהקטין את החובות, היה קיצוץ בתקציב הממשלה והורדת חסמים בפני צמיחה של המשק והגדלת העוגה הכלכלית. החיבוק בין לפיד לעיני סיפר כי הורדת החסמים ופתיחת השוק לתחרות נגנזה לעת עתה, ומה באשר לקיצוץ?
 
כאן מתחבא הסיפור האמיתי של תקציב 2014-2013, הסיפור שהצלחנו לפספס מרוב דיווחים. במקום קיצוץ קיבלנו הגדלה של מסגרת החוב, במקום הקטנה של התקציב – הגדלה בהיקף חסר אח ורע בכלכלות המערב של כ?7%. במקום תקציב שהיה אמור להיות מוקטן הוגדל התקציב ל?388 מיליארד שקלים ובשנת 2013 הוא אף הוגדל יותר עד כדי 408 מיליארד שקלים.
 
מתברר כי "התקציב המקוצץ" לא קוצץ. אזרחי ישראל מגלים כי לא רק שנבגדו על ידי נציגי ציבור המפירים הבטחות ולא מכבדים את זכויות הקניין שלהם, אלא שהם גם נותרים מבולבלים בשל תקשורת המציגה בפניהם הגדלת הוצאות וחובות ושקיעה למיתון, כאילו היא "קיצוץ".
 
 
תרשים מתוך מסמך משרד האוצר שהופץ לחברי הממשלה "התכנית הכלכלית 2013-2014": "ההוצאה התקציבית לשנת 2013 לחישוב מגבלת ההוצאה עומדת על 304.5 מיליארד ש"ח, ומהווה גידול ראלי בהתאם לכלל הפיסקאלי של 7.0%, ביחס לתקציב 2012. גידול ריאלי זה מורכב מתוספת של 8.4 מיליארד ש"ח, מתוספת של 9.5 מיליארד ש"ח בגין עדכון התקציב למחירי 2012 ומתוספת חד פעמית של 6.5 מיליארד ש"ח."

הוספת תגובה