"הפילוסופיה שלי, במהותה, היא תפישת האדם כגיבור, שאושרו האישי הוא התכלית המוסרית של חייו, וההגיון הוא עבורו המוחלט היחיד."

-איין ראנד (1905-1982)

הוספת תגובה