גמר חקירה טובה?

9 בספטמבר 2006

לקראת הפגנת תנועות המחאה בירושלים ביום חמישי המתקרב (12 בספטמבר), חשים חלק מן החברים בקואליציית תנועות המחאה כי באופק כבר נראים סימני הניצחון כאשר גם היועץ המשפטי ממליץ להקים וועדת חקירה ממלכתית. אני חולק על תחושה זאת: הנצחון עוד רחוק – אלא אם תוגדר המטרה כמטרה מצומצמת מאד (ולא מספקת של ועדת חקירה ממלכתית) – מה שאנו יודעים שרחוק מלפתור את הבעיות הקיומיות הניצבות בפנינו.

הקשיים התמוהים בהם נתקלת הקמת ועדת החקירה הינם רק פן אחד של כשל מנהיגותי מתמשך והתנהגות לא-מוסרית המנוגדת לנורמות אישיות וציבוריות ראוייות בה נוהג ראש הממשלה ומולה שותקים רוב "נבחרי הציבור" (הם אינם נוהגים כנבחרי ציבור אמיתיים כאן). ועדת החקירה אינה אלא מקרה בודד לגביו יכלו להסכים ימין ושמאל, מקיר לקיר והיא נבחרה לנקודת המיקוד של קואליציית תנועות המחאה. אולם נקודה זאת רחוקה מלהתמודד עם גודל הבעייה הניצבת בפני מדינת ישראל ומלהציע את הפתרון הנדרש.

רק דרישה של החלת נורמות אחריות אישית ותביעה להתפטרות האחראיים למחדל תחסוך מאיתנו את רצף המחדלים המתמשך שעוד מצפה לנו מעבר לסיבוב הפוליטי הבא. כאשר הפרשה המגוחכת הבאה להעסיק את התקשורת היא נסיונו הנואש של אולמרט "להוביל" "שינוי שיטת ממשל בישראל". כאילו לא די לנו בכשלונותיו עד כה – אולמרט הוא האחרון שראוי להציע פתרונות בתחום תקינות הממשל. וכבר היה מי שדימה את מצבו של אולמרט למצבו של טובע המציע לצופים בו שיעורי שחייה. היום משולה שלישיית אולמרט-פרץ-ליבני למידאס ישראלי שכל דבר שעימו יבואו במגע – יהרס.

לפנינו משימה לא פשוטה של שינוי. נדרש שינוי ערכי, אידיאולוגי, ופוליטי בישראל – רבים כבר הפנימו את מצבנו העגום אך יש לצאת מן הציניות והייאוש ולעשות מעשה. מדינת ישראל דומה כיום למפעל שמעל ראשו מתנוססת אזהרת "עסק חי" המונח העיסקי המקובל לסכנה קיומית. כל מדיניות הממשלה בעשור האחרון הוכחה ככישלון המחזק את האיומים הקיומיים: החל מתפיסת ההפקרה (לבנון-ברק) ההתנתקות (שרון) וההתכנסות (אולמרט) והמשך בהפקרת ביטחוננו תוך הסתמכות על גורמים בינלאומיים בסוגיות הבטחון הלאומי על גבולותינו ומעבר להם (הפצצה האיראנית והצפון קוריאנית). רק החלצות לשימוש במשאבים הצפונים בנו – ויש כאלו, המלווה בהתפטרות מסרחי העודף והשומן המיותר שנצבר במערכות הממשל והצבא המסואבות יצילנו.

לכן, עוד ארוכה הדרך – אך קצר הוא הזמן.

הוספת תגובה